SLOVENSKÝ
ZVÄZ VČELÁROV

Stanovy a smernice SZV

Stanovy

Stanovy SZV schválené na XIII. VZ SZV 2021 – potvrdené MV SRStiahnuť
Stanovy SZV schválené na XIII. VZ SZV 2021 – wordStiahnuť

Smernice

Smernica SZV 3/2023 o postupe pri zadávaní zákaziek SZVStiahnuť
Smernica SZV 2/2023 k činnosti ZO, RZ a sekretariátu SZVStiahnuť
Smernica SZV 1/2023 o činnosti ÚKRK SZV a KRK ZOStiahnuť
Smernica SZV 1/2022 o komerčnom včeláreníStiahnuť
Smernica SZV 5/2020 upravujúca podmienky predkladania projektov na vybavenie školských včelnícStiahnuť
Smernica SZV 4/2020 k o obehu a kontrole účtovných dokladovStiahnuť
Smernica SZV 3/2020 k zriadeniu pokusnej včelniceStiahnuť
Smernica SZV 2/2020 k zriadeniu ekologickej včelniceStiahnuť
Smernica 1/2020 o rovnošatovom predpiseStiahnuť
Smernica SZV č. 1/2011 pre výrobu a používanie zástav ZO SZV, RZ SZV a SZVStiahnuť
Smernica SZV č. 7/2019 o odmeňovaní v realizácii projektov v oblasti včelárstvaStiahnuť
Smernica SZV 6/2019 k činnosti lektorov a prednášajúcich odborníkovStiahnuť
- Zmluva o dielo pre lektora_vzorStiahnuť
- Zmluva o dielo pre prednášateľa_vzorStiahnuť
Smernica SZV 5/2019 o tvorbe a použití sociálneho fondu zamestnancovStiahnuť
Smernica SZV 4/2019 k Svojpomocnému fonduStiahnuť
- Štatút Svojpomocného fonduStiahnuť
Smernica SZV 3/2019 o rozsahu a obsahu činností Regionálnych odborných poradcov v oblasti včelárstva, ich náhrad a výdavkovStiahnuť
Smernica SZV 1/2019 o postupe pri sprístupňovaní informácií v podmienkach SZVStiahnuť
Smernica SZV č. 2_2019 pre pracovné cestyStiahnuť
- Príloha č. 1 Cestovný príkazStiahnuť
- Príloha č. 1 s vysvetlivkami Tuzemská PCStiahnuť
- Príloha č. 2 s vysvetlivkami Zahraničná PCStiahnuť
- Príloha č. 2 Správa zo SCStiahnuť
Smernica 7/2018 upravujúca podmienky predkladania projektov na vybavenie ukážkových včelnícStiahnuť
Smernica 6/2018 pre výstavníctvo a marketingStiahnuť
Smernica 4/2017 o rozpočtových pravidláchStiahnuť
Smernica 3/2017 o podmienkach čestného a kolektívneho členstvaStiahnuť
Smernica 2/2017 o dispozičnom oprávnení pre nakladanie s majetkom SZVStiahnuť
Smernica 1/2014 o zväzovej symbolike, jej používaní a zapožičiavaní čestných názvov organizačných zložiek SZVStiahnuť
Smernica 5/2013 o členských príspevkochStiahnuť
Smernica SZV č. 3/2012 o vydavateľskej činnostiStiahnuť
Smernica SZV č. 2/2011 pre udeľovanie vyznamenaníStiahnuť
- Vyznamenania - CENNÍK 2024Stiahnuť
- Prílohy 1-4 k smernici SZV 2/2014 pre udeľovanie vyznamenaníStiahnuť
Smernica SZV č. 1/2011 pre výrobu a používanie zástav ZO SZV, RZ SZV a SZVStiahnuť
Smernica SZV č. 1/2010 pre inventarizáciu majetku a záväzkovStiahnuť
Smernica SZV č. 1/2006 o používaní ochrannej známky Úradu priemyselného vlastníctvaStiahnuť
- Zväzová norma Slovenský med k Smernici SZV č. 1/2006Stiahnuť
Štatút 1/2023 - Odborných komisii SZVStiahnuť
Štatút 1/2021 - Sekcia ekologickývh včelárovStiahnuť
Štatút 6/2019 - Sekcie učiteľov včelárskych krúžkovStiahnuť
Organizačný poriadok SZVStiahnuť
Rokovací poriadok Výkonného výboru SZVStiahnuť
Rokovací poriadok VZ SZV Stiahnuť
Volebný poriadok SZVStiahnuť
Slovenský zväz včelárov je občianske združenie, ktoré združuje chovateľov a priateľov včiel.
16 127
Včelárov
249 915
včelstiev

Krajské regionálne zložky SZV

SEKRETARIÁT SZV
Telefón
0903 296 86502/65 42 14 60
Po – Pia 8:00 - 15:00
Svrčia 14, 842 08 Bratislava
Slovenský zväz včelárov | Copyright © 2007-2021 | www.vcelari.sk | Ochrana osobných údajov
byvisinility