SLOVENSKÝ
ZVÄZ VČELÁROV
27.10.2023
Slovenský Zväz Včelárov

Registrácie prevádzkarne na predaj z dvora

Dňa 1. 1. 2023 vstúpil do platnosti parlamentom schválený zákon č. 427/2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a chovatelia hospodárskych zvierat (včelár) sa musia pripraviť, že za úkony budú musieť zaplatiť.

POPLATKY:

50,00 Eur za registráciu prevádzkarne potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu alebo potraviny rastlinného pôvodu.

UPOZORNENIE:
Ak ide o novú prevádzkareň/novú činnosť, ktorá podlieha tejto registrácii, musí prevádzkovateľ potravinárskeho podniku vyplniť a predložiť príslušnej RVPS žiadosť o registráciu 28 dní pred začatím činnosti.

UŽITOČNÉ LINKY

Príručka na priamy predaj z dvora - ŠVPS SR

Žiadosť o registráciu prevádzkarne prvovýrobcu pre prvotné produkty rybolovu, vajcia, med, mäso hydiny a králikov, voľne žijúcu zver a zverinu z nej - ŠVPS SR

Zdieľať článok na sociálnych sieťach
Súvisiace články
Slovenský zväz včelárov je občianske združenie, ktoré združuje chovateľov a priateľov včiel.
16 127
Včelárov
249 915
včelstiev

Krajské regionálne zložky SZV

SEKRETARIÁT SZV
Telefón
0903 296 86502/65 42 14 60
Po – Pia 8:00 - 15:00
Svrčia 14, 842 08 Bratislava
Slovenský zväz včelárov | Copyright © 2007-2021 | www.vcelari.sk | Ochrana osobných údajov
byvisinility