SLOVENSKÝ
ZVÄZ VČELÁROV

Kontakty na štátne inštitúcie

Ústav včelárstva Liptovský Hrádok

Ústav včelárstva Liptovský Hrádok

Gašperíkova 599, 033 01 Liptovský Hrádok

e-mail:vcela.hradok@nppc.sk

web:http://uvc.sk/

 

Vedúca ústavu: Ing. Ľubica Rajčáková, PhD.

e-mail: lubica.rajcakova@nppc.sk

Tel.: 0911 807 741

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Botanická 17, 84213 Bratislava

Tel.: 02/ 602 57 211

E-mail: sekretariat-UR@svps.sk

Web: https://www.svps.sk

Kontakty na RVPS: https://www.svps.sk/zakladne_info/kontakty.php

 

Ústredný riaditeľ: Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.

Centrálna evidencia hospodárskych zvierat

Plemenárske služby SR, š. p.

Centrálna evidencia hospodárskych zvierat (CEHZ)

Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina

Tel.: 041/ 507 73 744

E-mail: crhz@pssr.sk

Web: https://www.pssr.sk/index.php/sk/pristup-farmara-do-cehz/

 

Vedúci CRHZ: Ing. Martin Tomašovič

e-mail: martintomasovic@pssr.sk

Tel.: 0917 588 668

 

Prístup do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat

https://www.cehz.sk/pages/login.jsp

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra

Biovetská 34, P.O.Box 52c, 94901 Nitra

Tel.: 0911 807 741

E-mail: uskvbl@uskvbl.sk

Web: http://www.uskvbl.sk/

 

Zoznam veterinárnych liekov a prípravkov pre včely

Štátna ochrana prírody SR

Štátna ochrana prírody SR

Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica

Tel.: 048/472 20 26

E-mail: sekretariat@sopsr.sk

Web: https://www.sopsr.sk/web/

 

Systém rýchleho varovania – sršňa ázijského

https://invaznedruhy.sopsr.sk/system-rychleho-varovania/

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Tel. č.: +421 2 59 266 111

E-mail:
info@land.gov.sk

500 SEKCIA POĽNOHOSPODÁRSTVA

520 Odbor živočíšnej výroby

Juraj Pénzeš, Ing.
pov. vyk. funkcie riaditeľa
Telefón: 59266-350

Pôdohospodárska platobná agentúra

Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná ul. č. 12
815 26 Bratislava

Tel. č.: +421 918 612 429

E-mail: info@apa.sk

Web: https://www.apa.sk/vcelarstvo

Slovenský zväz včelárov je občianske združenie, ktoré združuje chovateľov a priateľov včiel.
16 127
Včelárov
249 915
včelstiev

Krajské regionálne zložky SZV

SEKRETARIÁT SZV
Telefón
0903 296 86502/65 42 14 60
Po – Pia 8:00 - 15:00
Svrčia 14, 842 08 Bratislava
Slovenský zväz včelárov | Copyright © 2007-2021 | www.vcelari.sk | Ochrana osobných údajov
byvisinility