SLOVENSKÝ
ZVÄZ VČELÁROV

Kolektívni členovia SZV

Kolektívni členovia SZV

OZ Včeloz
Važina 50/7
922 41 Drahovce
vceloz2013@gmail.com
Stredná odborná škola
Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
sos@sosbanbb.sk
Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
Zechenterova 347/2
967 01 Kremnica
mslkca@mslkca.sk
Spojená škola
SNP 30
900 28 Ivanka pri Dunaji
ssivanka@ssivanka.sk
Slovenská apiterapeutická spoločnosť, o.z.
Bernolákova 25
909 01 Skalica
jurickova@bardata.sk
Včelmed
Kružlovská Huta 161
086 04 Kružlov
sbujda@gmail.com
Mestské lesy v Bratislave
Cesta Mládeže 4
831 01 Bratislava
info@mlba.sk
Agroregión Rajec
Hollého 203/50
015 01 Rajec
agroregion.asrajec@gmail.com
Komunitná včelia záhrada
Nábrežná 4417/10
080 01 Prešov
kowalski.stanislav@gmail.com
SOŠ záhradnícka, Piešťany
Brezová 2
921 77 Piešťany
szaspn@svspn.sk
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Na lúkach 18
93 403 Levice
marcekovalivia@gmail.com
SOŠ veterinárna Košice
Námestie mladých poľnohospodárov 2
040 17 Košice-Barca
sosvet@sosvet.sk
SOŠ lesnícka
Kollárova 10
080 01 Prešov
riaditel@slspo.sk
SOŠ Pruské
Pruské 294
018 52 Pruské
info@sospruske.sk
SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra
Kostolná 162/3
900 01 Modra
info@svosmo.sk
Prešovská univerzita
ul. 17. novembra č. 3724/15
Prešov
unipo@unipo.sk
Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie J. Herdu 2
917 01 Trnava
rektor@ucm.sk
Včelco, s.r.o.
Továrenská 10A
919 04 Smolenice
info@vcelco.sk
Apimed, Dolná Krupá
Nová 645/47
919 65 Dolná Krupá
kudlac@apimed.sk
Slovenské vína, s.r.o.
Šancová 100
831 04 Bratislava
slovenskevinecko@gmail.com
Aupark, Bratislava
Einsteinova 18
851 01 Bratislava
aupark@urv.com
Cech výrobcov medoviny, Nitra
Čajkovského 5
949 11 Nitra
jozef.capek@gmail.com
Farma Živa, Levice
Pod Kalváriou 6015/8
934 01 Levice
nikoleta.kosakova@gmail.com
Slovenský zväz včelárov je občianske združenie, ktoré združuje chovateľov a priateľov včiel.
16 127
Včelárov
249 915
včelstiev

Krajské regionálne zložky SZV

SEKRETARIÁT SZV
Telefón
0903 296 86502/65 42 14 60
Po – Pia 8:00 - 15:00
Svrčia 14, 842 08 Bratislava
Slovenský zväz včelárov | Copyright © 2007-2021 | www.vcelari.sk | Ochrana osobných údajov
byvisinility