SLOVENSKÝ
ZVÄZ VČELÁROV

Obežníky

Obežníky SZV 2024

Obežník č. 7_2023 k 19. ročníku súťaže o Najlepší slovenský med 2024Stiahnuť
Obežník SZV č. 5_2024 - k problematike medveďa hnedéhoStiahnuť
USMERNENIE SZV č.1_2024Stiahnuť
Obežník SZV č. 4_2024 - K PLÁNOM NA ČERPANIE DOTAČNÝCH PROSTRIEDKOV NA PODPORNÝ ROK 2024/2025Stiahnuť
Obežník SZV č.3_2024 - k zmene k usmerneniu k prehliadkam včelstievStiahnuť
Obežník SZV č. 2_2024 - o činnosti sekretariátu SZVStiahnuť
Obežník SZV č. 1_2024 - k poskytnutiu príspevku z 2%Stiahnuť

Obežníky SZV 2023

Obežník SZV č.17/2023 - k objednávaniu digitálneho časopisu VčelárStiahnuť
Obežník SZV č.16/2023 - Usmernenie k vyplateniu opeľovacej činnosti za rok 2023Stiahnuť
Obežník SZV č.15/2023 k odvodu členských príspevokov do SZV na rok 2024Stiahnuť
Obežník SZV č.14/2023 - Usmernenie k výročným členským schôdzam a konferenciám ZO SZV v roku 2024Stiahnuť
Obežník SZV č.13/2023 k odvodu príspevku do svojpomocného fondu pre rok 2024Stiahnuť
Obežník SZV č.12/2023 - k objednávaniu časopisu Včelár, kalendára a zápisníka 2024Stiahnuť
Obežník SZV č.10/2023 Usmernenie k poskytnutiu dotácií na opeľovaciu činnosťStiahnuť
Obežník SZV č. 9/2023 - k poskytnutiu dotácií na opeľovaciu činnosť 2023Stiahnuť
Obežník SZV č. 8/2023 k informovanosti ZO SZVStiahnuť
Obežník SZV č. 7/2023 k poskytnutiu podpory pre tajomníkov ZO SZVStiahnuť
Obežník SZV č.6/2023 k prehliadkam včelstiev a ročným hláseniam o stanovištiStiahnuť
Obežník SZV č. 5/2023 k 18. ročníku súťaže o najlepší slovenský med 2023Stiahnuť
Obežník SZV č. 4/2023 k predkladaniu požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. na podporný rok 2023/2024Stiahnuť
Obežník SZV č. 3/2023 k celoslovenskému monitoringu úhynu včelstiev 2023Stiahnuť
Obežník SZV č. 2/2023 k poskytnutiu príspevku z 2% daní pre SZV za rok 2022 a čerpanie príspevku z 2% daní za rok 2021Stiahnuť
Obežník SZV č. 1/2023 k predkladaniu požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. na podporný rok 2022/2023 (1.1.2023 – 31.7.2023)Stiahnuť

Obežníky SZV 2022

Obežník SZV č. 20/2022 - Usmernenie k vyplateniu opeľovacej činnosti za rok 2022Stiahnuť
Obežník SZV č. 19/2022 - Usmernenie k výročným členským schôdzam a konferenciám ZO SZV v roku 2023Stiahnuť
Obežník SZV č. 18/2022 k preskúšaniu prednášajúcich odborníkov vo včelárstveStiahnuť
Obežník SZV č. 18/2022 k preskúšaniu prednášajúcich odborníkov vo včelárstveStiahnuť

Obežníky SZV 2021

Obežníky SZV 2020

Slovenský zväz včelárov je občianske združenie, ktoré združuje chovateľov a priateľov včiel.
16 127
Včelárov
249 915
včelstiev

Krajské regionálne zložky SZV

SEKRETARIÁT SZV
Telefón
0903 296 86502/65 42 14 60
Po – Pia 8:00 - 15:00
Svrčia 14, 842 08 Bratislava
Slovenský zväz včelárov | Copyright © 2007-2021 | www.vcelari.sk | Ochrana osobných údajov
byvisinility