SLOVENSKÝ
ZVÄZ VČELÁROV
24.01.2024
Slovenský Zväz Včelárov

Ukážkové, ekologické a školské včelnice

Ukážkové včelnice:
1. Želiezovce – Ing. Tibor Jókay, Mikulská 75
2. Hybe – Martin Piovarči, Hybe 738
3. Kráľová pri Senci – Včelárska paseka, Slovenský zväz včelárov
4. Bratislava – Mestská včelnica, Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14
5. Michalovce – Miroslav Kozma
.
Ekologické včelnice:

1. Veľká Lehota – Mgr. Martin Garaj, PhD.

Školské včelnice:
1. Banská Bystrica – Stredná odborná škola, Pod Bánošom
2. Prešov – Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra 15
3. Prešov – SOŠ lesnícka Prešov, Kollárova 10
4. Piešťany – SOŠ záhradnícka Piešťany, Brezová 2
5. Levice – SOŠ Levice, Na lúkach 18
6. Košice – SOŠ veterinárna Košice, Námestie mladých poľnohospodárov 2
7. Ivanka pri Dunaji – SOŠ Ivanka pri Dunaji, ul. SNP 30
8. Pruské - SOŠ Pruské, ul.294
Zdieľať článok na sociálnych sieťach
Slovenský zväz včelárov je občianske združenie, ktoré združuje chovateľov a priateľov včiel.
16 127
Včelárov
249 915
včelstiev

Krajské regionálne zložky SZV

SEKRETARIÁT SZV
Telefón
0903 296 86502/65 42 14 60
Po – Pia 8:00 - 15:00
Svrčia 14, 842 08 Bratislava
Slovenský zväz včelárov | Copyright © 2007-2021 | www.vcelari.sk | Ochrana osobných údajov
byvisinility