Oznamy ŠVPS

Národný program eradikácie moru a hniloby včelieho plodu na roky 2022-2023 – novelizovaný

Vážení včelári, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spolu so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR vydali novelizovaný Národný program eradikácie moru a hniloby včelieho plodu na roky 2022-2023 (dec.2022) ,v ktorom sú uvedené podmienky na kočovanie, vykonávanie klinických prehliadok na mor včelieho plodu a iné.   Vykonávanie veterinárnych Čítať ďalej...
Dotácie

Dotácie 2022/2023 podľa NV 10/2023

Vážení predsedovia a tajomníci, kolektívni členovia, pri uplatňovaní poskytnutia pomoci v podpornom roku 2022/2023 sa riaďte Obežníkom SZV č. 1/2023 a Usmernením SZV č.1/2023 schváleným VV SZV. NV 10/2023 je platné od 1.1.2023 ako aj všetky prílohy. Podporný rok 2022/2023 je rozdelený nasledovne: Doklady od 01.08.2022 do 31.12.2022 sú realizované podľa NV 337/2019. Doklady Čítať ďalej...
Výstavy a súťaže

Odborná exkurzia na výstavu ApiSlovenija 16.-18.3.2023 Slovinsko

Priatelia včelári a včelárky, Ekologická sekcia SZV organizuje odbornú exkurziu 16.-18.3.2023 a návštevu najväčšej slovinskej včelárskej výstavy ApiSlovenija. Odborná exkurzia je určená predovšetkým tým, ktorí majú rodinné včelárstva alebo občianske združenia zamerané na včelárstvo, a plánujú pozdvihnúť svoje včelárenie na profesionálnejšiu úroveň – venovať sa Čítať ďalej...
Kurzy a školenia

Kurz “Asistent úradného veterinárneho lekára – „začiatočník a preškolenie” v Liptovskom Hrádku

Slovenský zväz včelárov organizuje pre svojich členov kurzy “Asistent úradného veterinárneho lekára“ Kurz je určený len pre členov Slovenského zväzu včelárov na základe zmluvy s akreditovanou inštitúciou Ústavom včelárstva Liptovský Hrádok. Kurz “Asistent úradného veterinárneho lekára – „pokročilý – preškolenie” (max. 40 osôb) Kurz “Asistent úradného veterinárneho Čítať ďalej...
Výstavy a súťaže

Odborná exkurzia Česká republika 14.4.-16.4.2023

Priatelia včelári a včelárky, Ekologická sekcia SZV organizuje odbornú exkurziu 14.4.-16.4.2023, ktorej cieľom je návšteva Ústavu včelařství, spracovne včelieho vosku a apiterapeutickej praxe s prednáškou, návšteva Včelí údolí s prednáškou, exkurzia na farmu chovateľa matiek s prednáškou, banského múzea a múzea Včelí Svět. Cena: formou daru na účet ekologickej sekcie 200 Čítať ďalej...
Kurzy a školenia

Prednáška – Ako používať členský preukaz SZV

Vážení predsedovia, tajomníci a členovia SZV, Slovenský zväz včelárov vás pozýva na online prednášky – Odborné vzdelávanie včelárov. Členský preukaz SZV – Ako registrovať a používať členský preukaz SZV – Ako využívať členské výhody SZV a nákup technických pomôcok so zľavou – Ako digitalizovať preukaz členský preukaz – videonávod – Návod Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 3/2023 k celoslovenskému monitoringu úhynu včelstiev 2023

Vážení predsedovia, tajomníci, vážené včelárky, vážení včelári, Cieľom celoslovenského monitoringu úhynu včiel – 2023 (ďalej len „monitoring“), ktorý je založený na odbere a analýze biologického materiálu uhynutých včiel, je zdokumentovať rozsah úhynov a na základe vykonaných vyšetrení vybraných parametrov napomôcť pri hľadaní odpovedí na otázky, ktoré súvisia s dôvodmi Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 2/2023 – k poskytnutiu príspevku z 2% daní pre SZV za rok 2022 a čerpanie príspevku z 2% daní za rok 2021

Ako poskytnúť príspevok z 2% daní za rok 2022 Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane za rok 2022 Postup čerpania príspevku z 2% daní za rok 2021 Žiadosť o poskytnutie financií získaných z poukázania 2% daní za rok 2021 Milí priatelia, dovoľujeme si Vás týmto osloviť a zároveň požiadať o podporu […]Čítať ďalej...
Valné zhromaždenie SZV

Kandidáti na funkcie do orgánov SZV volení na Valnom zhromaždení 1.4.2023

Vážení členovia SZV, predstavujeme Vám kandidátov na volené funkcie do orgánov SZV, ktoré sa budú konať na XIV. Valnom zhromaždení SZV dňa 1.4.2023 v Gbeľanoch  (Žilinský kraj). Na Valnom zhromaždení budú delegáti ZO SZV voliť podľa Stanov SZV predstaviteľov na tieto funkcie (na obdobie štyroch rokov): Predseda Výkonného výboru SZV (predseda SZV) podľa §16 bod […]Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 1/2023 k predkladaniu požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. na podporný rok 2022/2023 (1.1.2023 – 31.7.2023)

Vážení predsedovia, tajomníci, včelári. Na základe nového NV č. 10/2023 Vám zasielame Usmernenie č. 1/2023. Oneskorenie vydania Obežníka a Usmernenia je zapríčinené neskorým vydaním príručky zo strany PPA (príručka nám bola doručená až v piatok 27.1.2023) Žiadateľ ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV si môžu podať žiadosť o poskytnutie pomoci na podľa prílohy č.2 Žiadateľ vedúci Čítať ďalej...
Oznamy

Upozornenie: od 1.1.2023 zatiaľ nie je možné vykonávať nákupy a realizovať aktivity podľa nariadenia vlády

Vážení členovia SZV, Informujeme Vás, že Nové nariadenie vlády na podporný rok 2023 (1.1.2023 – 30.7.2023) pre sektor včelárstva bolo schválené vládou SR s pripomienkami (29.12.2022). Nariadenie vlády k 2.1.2023 ešte nebolo zverejnené na stránke MPRV a PPA k nemu ešte nevydala novú príručku s prílohami (presný dátum zatiaľ nie je známy). Žiadame Vás aby ste do vydania […]Čítať ďalej...
Časopis Včelár Oznamy

VČELÁR 1/2023

Milí čitatelia časopisu Včelár, jubilejné číslo k 100. výročiu vydávania nášho časopisu je už na pošte. Tí, čo ho máte predplatený elektronicky, si ho však už môžete prečítať online. Čaká na vás dvojnásobný počet strán a veľa zaujímavých tém! Prajeme vám krásne sviatky! OBSAH Včelára 01/2023: ✅ Storočnica nášho časopisu ✅ Ako si úspešne zadovážiť […]Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 19/2022 – Usmernenie k výročným členským schôdzam a konferenciám ZO SZV v roku 2023

Výkonný výbor SZV schválil termín konania XIV. Valného zhromaždenia dňa 1.4.2023 v Gbeľanoch  (Chateau Gbeľany – Žilinský kraj). V zmysle Stanov SZV majú ZO SZV vykonať členské schôdze a RZ SZV regionálne schôdze pred Valným zhromaždením. Členské schôdze ZO SZV navrhujeme uskutočniť do 28.2.2023. Regionálne zložky uskutočnia schôdze do 31.12.2022. USMERNENIE Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 18/2022 k preskúšaniu prednášajúcich odborníkov vo včelárstve

Vážené priateľky včelárky, priatelia včelári, Slovenský zväz včelárov rozširuje zoznam prednášajúcich odborníkov v zmysle Smernice SZV č. 6/2019. Záujemcovia o zaradenie sa do zoznamu prednášajúcich odborníkov sa môžu prihlásiť v termíne do 16.11.2022. Preskúšanie sa uskutoční dňa 20.11.2022 v Skalici (Hotel Sv. Ludmila, Tehelňa 2595/40). Prednášajúcim odborníkom môže byť Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 16/2022 k odvodu príspevku do Svojpomocného fondu SZV na rok 2023

Odvod príspevku do Svojpomocného fondu SZV je potrebné uhradiť bankovým prevodom na účet Svojpomocného fondu SZV do 31.12.2022. Menný zoznam prispievateľov do Svojpomocného fondu SZV zašle predseda alebo tajomník ZO SZV po zaplatení na Sekretariát SZV, najneskôr do 20.1.2023 a to doručením osobne alebo poštou na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava. Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 17/2022 k objednávaniu časopisu Včelár na rok 2023

Odborný Časopis Včelár oslavuje v roku 2023 svoje 100. výročie a pri tejto príležitosti si Slovenský zväz včelárov pre vás pripravil niekoľko noviniek: časopis si môžete predplatiť v papierovej aj v elektronickej forme, časopis bude mať o osem strán viac, a bude v ňom aj obľúbený Včelárik pre mladých včelárov, predplatitelia, ktorí si objednajú ročné predplatné časopisu Čítať ďalej...