Časopis Včelár

ČO PRINÁŠA OKTÓBROVÝ ČASOPIS VČELÁR?

Hlavnou témou októbrového Včelára sú: apiterapia s využitím obnôžkového peľu, úspechy slovenských včelárov na Apimondii v Čile (a striebornéhočasopisu Včelár!), skúsenosti zo zahraničia (Srbsko, Estónsko) a ako sa maďarskí kolegovia (nateraz) vysporiadali s objavením sršňa ázijského a mnohé iné. Čo Vás v ňom čaká? EXKLUZÍVNY ROZHOVOR o apiterapii s využitím obnôžkového Čítať ďalej...
Nezaradené

Výsledky 18. Ročníka Súťaže O Najlepší Slovenský Med, Medovinu, Peľ, Včelí Vosk, Kozmetiku A Etikety 2023

Vážení včelári a včelárky, zasielame Vám výsledky 18. ročníka súťaže o najlepší slovenský med, medovinu a peľ 2023. Slávnostné vyhodnotenie sa bude konať dňa 16.09.2023 o 10,00 hod. v SOŠ Pod Bánošom, Banská Bystrica. Výhercom BLAHOŽELÁME! MED Kategória – MEDOVICOVÝ Jozef Juházy – ZO SZV Giraltovce (lokalita pôvodu Čergovské pohorie) Milan Kubošník – ZO SZV […]Čítať ďalej...
Výstavy a súťaže

Trnavský včelársky festival 8.-9. september 2023

Vážení priatelia včelári, včelárky, Pozývame Vás na  Trnavský včelársky festival, ktorý sa uskutoční 8.-9. septembra 2023 v priestoroch trnavskej radnice. Festival je jedinečnou a sladkou oslavou včiel, včelárskeho remesla a zdravého života. Organizátormi sú občianske združenie Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v Trnave a mesto Trnava. Tento rok sa koná tretí Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 8/2023 k informovanosti ZO SZV

Vážení predsedovia, tajomníci, obežník k plánovaniu a čerpaniu pomoci v podpornom roku 2023/2024 bol zverejnený 15.5.2023 Obežník SZV č. 4/2023 k predkladaniu požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. na podporný rok 2023/2024. Podľa tohto obežníka robili ZO SZV plánovanie na rok 2023/2024 a RZ SZV usmerňovali jednotlivé ZO Čítať ďalej...
Oznamy

16. včelárska nedeľa púchovského regiónu – 6.8.2023

Základné  organizácie  Slovenského  zväzu  včelárov – Púchov a Lúky vás pozývajú  na 16. včelársku nedeľu púchovského regiónu, ktorá  sa  uskutoční dňa 6.8.2023 od 9,00 hod. v Mestečku pri Púchove. Program: 9,00 hod.  –  Prezentácia  a predaj včelárskych výrobkov 10,00 hod.  –  Slávnostné  zahájenie 10,10  hod. –  Vyznamenanie  zaslúžilých  včelárov 10,30 hod.  Čítať ďalej...
Oznamy

DEŇ MEDU v nedeľu 6.8.2023 v Starej Ľubovni

Základná organizácia SZV Stará Ľubovňa a Ľubovnianske múzeum v Starej Ľubovni  Vás pozývajú na tradičné podujatie s názvom DEŇ MEDU ktorého 15. ročník sa uskutoční v nedeľu  6. 8. 2023 v skanzene pod Ľubovnianskym hradom. Program:  8.30    –  Prezentácia a predaj včelárskych potrieb  –  využite možnosť zakúpenia včelárskych potrieb a pomôcok, odpredaja alebo Čítať ďalej...
Časopis Včelár

Včelár 8/2023

AKÁ JE BUDÚCNOSŤ VČELÁRSTVA❓ Hlavnou témou augustového Včelára čísla sú digitálne technológie a umelá inteligencia. Čo sa dočítate? – Rozprávali sme sa s Ing. Petrom Kočalkom, Slovákom, vďaka ktorému patrí Slovensko v digitalizácii včelárstva i vo vývoji moderných včelárskych technológií na svetovú špicu. Aké digitálne technológie na monitorovanie včelstiev sa Čítať ďalej...
Oznamy ŠVPS

Postup pri podozrení na intoxikáciu včiel pesticídmi

Metodika na postup štátnej správy pri podozrení úhynu včelstiev v dôsledku použitia prípravkov na ochranu rastlín alebo sejby namoreného osiva   1) Ak chovateľ včiel zistí úhyn včelstiev, túto skutočnosť bezodkladne nahlási na vecne a miestne príslušnú Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (RVPS) alebo Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č.6/2023 k prehliadkam včelstiev a ročným hláseniam o stanovišti

Usmernenie k prehliadam včelstiev (najmä na varroózu) v podpornom roku 2023/2024 Asistent úradného veterinárneho lekára (ďalej ako „AÚVL“) na základe poverenia od RVPS vykoná prehliadky včelstiev podľa § 7 písm. d) a e) NV 10/2023 Z. z. v odporúčanom termíne od 1.8. do 24.09.2023. AÚVL vyplnenú a podpísanú prílohu č. 29 alebo prílohu č. 31 spolu s poverením od RVPS odovzdá Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 7/2023 – k poskytnutiu podpory pre tajomníkov ZO SZV

Vážení predsedovia, tajomníci, VV SZV schválil presun finančných prostriedkov v sume 50 000 Eur v §5 NV 10/2023 na náklady spojené s koordináciou a spracovaním dotačných prostriedkov pre ZO SZV ako aj zmluvu na zabezpečenie poskytovania podpory pre konečného prijímateľa pomoci. Finančné prostriedky budú prerozdelene pre tajomníkov základných organizácií. Výška odmeny za Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 5/2023 – k 18. ročníku súťaže o najlepší slovenský med 2023

Vážené priateľky včelárky, priatelia včelári,  Slovenský zväz včelárov vyhlasuje 18. ročník súťaže o najlepší slovenský med, medovníky, medovinu a peľ  SZV upravuje termín odovzdania súťažných vzoriek uvedených v obežníku SZV č. 5/2023 k 18. ročníku súťaže o najlepší slovenský med 2023 nasledovne: Odovzdanie súťažných vzoriek med a medovina do 15.8.2023 Odovzdanie Čítať ďalej...
Kurzy a školenia

Kurz “Inseminácia včelích matiek“ 29.-30.6.2023 Liptovský Hrádok

Kurz je určený pre členov Slovenského zväzu včelárov na základe zmluvy s  NPPC, Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Ústav včelárstva Liptovský Hrádok. Termín: 29.6. – 30. jún 2023 Miesto: Ústav včelárstva, Dr. Gašperíka 599, Liptovský Hrádok Prihlásiť sa môžete tu: registrácia Počet účastníkov je limitovaný: max 10 osôb Požadované vstupné vzdelanie uchádzača: Čítať ďalej...
Nezaradené

Kurz “Asistent úradného veterinárneho lekára – „preškolenie” v Bratislave

Slovenský zväz včelárov  v spolupráci s Inštitútom vzdelávania veterinárnych lekárov organizuje kurz “Asistent úradného veterinárneho lekára – preškolenie“ Kurz “Asistent úradného veterinárneho lekára – „preškolenie” 22.4.2023 v Košiciach,     Kurz je už naplnený 3.6.2023 v Bratislave pripravujeme x.x.2023  v Trenčíne pripravujeme x.x.2023  v Nitre pripravujeme Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 4/2023 k predkladaniu požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. na podporný rok 2023/2024

Vážení predsedovia, tajomníci, včelári, informujte svojich členov o možnosti naplánovať si čerpanie dotačných prostriedkov na podporný rok 2023/2024 v termíne do 2.6.2023. Žiadateľ ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV si môžu podať žiadosť o poskytnutie pomoci na podľa prílohy č.2 Žiadateľ vedúci včelárskych krúžkov podávajú žiadosť o poskytnutie pomoci podľa prílohy č.3 Žiadateľ Čítať ďalej...
Vyhlášky

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory pre včelárov týkajúca sa moru včelieho plodu 2023

Vážené včelárky, vážení včelári, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky nám bola na Sekretariát SZV doručená Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory pre včelárov, týkajúca sa moru včelieho plodu (ďalej len MVP). „Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a Čítať ďalej...