Obežníky SZV

Obežník SZV č. 11/2022 k stiahnutiu niektorých šarží veterinárnych prípravkov z trhu – Ekopolu, Apiedezu a Bisanaru

Vážené priateľky včelárky, priatelia včelári, Slovenský zväz včelárov oznamuje včelárom, že Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra nariadil stiahnutie z trhu veterinárne prípravky určené pre včely na liečbu varroázy: Ekopol, Apidez a Bisanar z dôvodu v nedostatku Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 10/2022 – k 17. ročníku súťaže o najlepší slovenský med 2022

Vážené priateľky včelárky, priatelia včelári,  Slovenský zväz včelárov vyhlasuje 17. ročník súťaže o najlepší slovenský med, medovníky, medovinu a peľ Objednávka pohárov na med a peľ do 29.7.2022 Odovzdanie súťažných vzoriek do 7.9.2022 Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční dňa 15.10.2022 počas Konferencie zlepšovateľov a vynálezcov vo včelárstve na výstavisku Expo Center Čítať ďalej...
Časopis Včelár Časopis Včelár 2022

VČELÁR 08/2022 – OBSAH ČÍSLA

VČELÁR 08/2022 – OBSAH ČÍSLA Augustové číslo odborného časopisu Včelár je už v tlači. Aké témy na vás čakajú? Úvodník Ing. Jaroslav Gasper, PhD. Komoditnú radu pre včely a včelie produkty MPRV SR povedie Milan Rusnák Úloha nás starších je pripraviť mladých na záchranu planéty Mladý včelár 2022 Čo ukazujú výsledky monitoringu uhynutých včelstiev 2021/2022 […]Čítať ďalej...
Výstavy a súťaže

Obežník SZV č. 9/2022 – Zájazd na 47. medzinárodný kongres Apimondia v Istanbule, Turecko 25. -28.8.2022

Vážení predsedovia, tajomníci, vážené včelárky, vážení včelári, Slovenský zväz včelárov v spolupráci s cestovnou kanceláriou organizuje v termíne od 25.-28.8.2022 zájazd na medzinárodný kongres Apimondia v Istanbule pre členov SZV. Podmienky zájazdu: Dátum zájazdu:                                  25.-28.8.2022 Miesto:                                              Istanbul, Čítať ďalej...
Časopis Včelár

VČELÁR 07/2022 – OBSAH ČÍSLA

VČELÁR 07/2022 – OBSAH ČÍSLA Júlové číslo odborného časopisu Včelár je už v tlači. Aké témy na vás čakajú? Úvodník Milan Rusnák, predseda SZV Kompenzácie škôd spôsobených morom včelieho plodu 2022 Rozhovor s Jozefom Sedlákom: Včely aj ľudia sú súčasťou prírody. Hľadajme rovnováhu. Čo všetko (ne)vieme o antibakteriálnej aktivite medu Zoznámte sa so zlatým návštevníkom […]Čítať ďalej...
Vyhlášky

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory pre včelárov týkajúca sa moru včelieho plodu 2022

Vážené včelárky, vážení včelári, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky nám bola na Sekretariát SZV doručená Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory pre včelárov, týkajúca sa moru včelieho plodu (ďalej len MVP). „Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a Čítať ďalej...
Dokumenty

Informácia o výsledku kontroly PPA k poskytnutiu pomoci v podpornom roku 2020/2021

Vážené včelárky, vážení včelári, chcem poďakovať všetkým predsedom, tajomníkom a sekretariátu SZV za ich prácu pri zabezpečovaní poskytovania pomoci pre včelárov. V zmysle transparentnosti SZV Vás informujeme o výsledku kontroly PPA k poskytnutiu pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva v podpornom roku 2020/2021. PPA Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 7/2022 k účasti na medzinárodnej súťaži APIMONDIA 2022 v kategóriách medovina, včelí vosk, publikácie, fotografie

Vážení predsedovia, tajomníci, vážené včelárky, vážení včelári, na oficiálnej stránke 47. včelárskeho kongresu Apimondie 2022 v Istanbule (Turecko) boli zverejnené podmienky účasti na Svetovej včelárskej súťaži v ostatných kategóriách medovina, včelí vosk, fotografie, publikácie, okrem medu (podmienky zapojenia sa do súťaže s medom boli zverejnené v obežníku SZV č. Čítať ďalej...
Časopis Včelár

VČELÁR 06/2022 – OBSAH ČÍSLA

VČELÁR 06/2022 – OBSAH ČÍSLA Júnové číslo odborného časopisu Včelár je už v tlači. Aké témy na vás čakajú? Úvodník Vladimír Machalík, šéfredaktor Dotácia na opeľovaciu činnosť Starostlivosť o ovocné stromy sa výrazne zmenila Ako získať materskú kašičku Čo môžem kúpiť z dotácií… materská kašička Ako správne označovať včelie matky Nepodceňte riziko prehrievania Čítať ďalej...
Tlačové správy

TLAČOVÁ SPRÁVA – Pri príležitosti Svetového dňa včiel otvorí Slovenský zväz včelárov v Bratislave včeliu záhradu s ukážkovou včelnicou

TLAČOVÁ  SPRÁVA Pri príležitosti Svetového dňa včiel otvorí Slovenský zväz včelárov v Bratislave včeliu záhradu s ukážkovou včelnicou  Slovenský zväz včelárov zintenzívňuje edukačné aktivity o význame opeľovačov Úhyny včelstiev počas tohtoročnej zimy patrili medzi nižšie. Jar priniesla dobrú úrodu kvalitných jarných medov. Pomôcť včelám, čmeliakom, či včelám samotárkam vie Čítať ďalej...
Oznamy

Hlásenie zmien počtu včelstiev na stanovišti do 31.5.2022

Vážení predsedovia, tajomníci, vážené včelárky, vážení včelári, radi by sme Vás informovali o povinnostiach chovateľa včiel v zmysle Vyhlášky č. 285/2017 Z.z. o identifikácii a registrácii včelstiev, ďalej len „vyhláška“, ktoré priamo súvisia s dotáciou na opeľovaciu činnosť v roku 2022. Vlastník včelstva má v zmysle vyhlášky povinnosť vykonať zmenu počtu Čítať ďalej...
Kurzy a školenia

Pozvánka na online prednášky.

Vážení predsedovia a tajomníci, Slovenský zväz včelárov Vás pozýva na online prednášku, na tému Odborné vzdelávanie včelárov. Prednáška je určená pre predsedov, tajomníkov a výbor ZO SZV. Témy prednášky: Žiadosť o poskytnutie pomoci v zmysle NV č. 337/2019 Z. z. na podporný rok 2022/2023 Opeľovacia činnosť 2022   Termíny prednášok: Dátum Čas Online Čestné prehlásenie Čítať ďalej...
Oznamy

COLOSS – Úspešnosť prezimovania včelstiev na Slovensku 2021-2022

Vážení predsedovia, tajomníci, vážené včelárky, vážení včelári, Zapojte sa do monitoringu úspešnosti prezimovania včelstiev na Slovensku zastrešeného medzinárodnou včelárskou spoločnosťou COLOSS. Prosíme Vás o vyplnenie nasledovného dotazníka, v ktorom môžete zhodnotiť Vaše pozorovania získané počas uplynulej včelárskej sezóny. Toto zisťovanie je anonymné, robí sa rovnakou Čítať ďalej...
Výstavy a súťaže

Obežník SZV č. 6/2022 k účasti na medzinárodnej súťaži APIMONDIA 2022

Vážení predsedovia, tajomníci, vážené včelárky, vážení včelári, na oficiálnych stránkach 47. včelárskeho kongresu Apimondie 2022 v Istanbule (Turecko) boli zverejnené podmienky účasti na Svetovej včelárskej súťaži v kategórii med. V najbližších dňoch sa očakáva zverejnenie podmienok v ďalších súťažných kategóriách, ako sú napr. medovina, výrobky z vosku či publikácie. Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 5/2022 k predkladaniu požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z. na podporný rok 2022/2023

Žiadosť o poskytnutie pomoci v zmysle NV č. 337/2019 Z. z. na podporný rok 2022/2023 Žiadateľ ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV si môžu podať žiadosť o poskytnutie pomoci na podľa prílohy č.2 Žiadateľ vedúci včelárskych krúžkov podávajú žiadosť o poskytnutie pomoci podľa prílohy č.4 Žiadateľ o pomoc pre školské, ukážkové, ekologické a pokusné včelnice podávajú žiadosť o poskytnutie Čítať ďalej...
Kurzy a školenia

Kurz “Asistent úradného veterinárneho lekára – začiatočník” v Liptovskom Hrádku

SZV organizuje pre členov SZV kurz “Asistent úradného veterinárneho lekára – začiatočník”. Kurz je už plný !!!   Kurz je určený len pre členov Slovenského zväzu včelárov na základe zmluvy s akreditovanou inštitúciou Ústavom včelárstva Liptovský Hrádok. Kurz je určený pre praktických včelárov so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon Čítať ďalej...
Výstavy a súťaže

Výsledky 8. ročníka súťaže Medovinka roka 2022

Priatelia medoviny ! Zasielame Vám výsledky súťaže Medovinka roka 2022.   Do súťaže bolo prihlásených 79 vzoriek medoviny od 44 výrobcov. Rok 2020 bol poznačený nízkou úrodou medu a výpadkami včelstiev čo sa odrazilo aj vo výrobe medoviny a najnižším počtom dodaných vzoriek. Hodnotiaca komisia dňa 18.3.2022 na Včelárskej paseke v Kráľovej pri Senci, odborne Čítať ďalej...
Kurzy a školenia

Kurz „Chov včelích matiek“ v Kráľovej pri Senci a Prešove

SZV organizuje pre členov SZV kurz „Chov včelích matiek“. Kurz je určený pre včelárov, ktorí si chcú odchovávať matky aj iným spôsobom ako len využívaním rojových materských buniek a tichých výmien matiek. Oboznámime sa so základmi plemenitby, hodnotením včelstiev a výberom včelstiev. Ako získať plemenivo, prakticky prelarvovať a úspešne dochovať až po Čítať ďalej...