Obežníky SZV

Obežník SZV č. 19/2022 – Usmernenie k výročným členským schôdzam a konferenciám ZO SZV v roku 2023

Výkonný výbor SZV schválil termín konania XIV. Valného zhromaždenia dňa 1.4.2023 v Gbeľanoch  (Chateau Gbeľany – Žilinský kraj). V zmysle Stanov SZV majú ZO SZV vykonať členské schôdze a RZ SZV regionálne schôdze pred Valným zhromaždením. Členské schôdze ZO SZV navrhujeme uskutočniť do 28.2.2023. Regionálne zložky uskutočnia schôdze do 31.12.2022. USMERNENIE Čítať ďalej...
Kurzy a školenia

Pozvánka na online prednášky

Vážení predsedovia, tajomníci a členovia SZV, Slovenský zväz včelárov vás pozýva na online prednášky - Odborné vzdelávanie včelárov. ŠTVRTOK 24.11.2022 16:00 -17:30  - Poskytnutie poradenstva pre členov SZV - Ako registrovať a používať členský preukaz SZV - Ako využívať členské výhody SZV a nákup technických pomôcok so zľavou - Ako digitalizovať preukaz členský preukaz - Čítať ďalej...
Výstavy a súťaže

Regionálna výstava Krušetnica

Vás pozývajú na  Regionálnu včelársku výstavu , ktorá sa uskutoční 12.-13.11.2022  v Krušetnici (penzión Pohoda ) Program: 12.11.2022    10:00 Slávnostné otvorenie – M. Rusnák, predseda SZV 11:00 Odborná prednáška – sršeň ázijský 13:00 Odborná prednáška – výhody člena SZV 15:00 Odborná prednáška – M. Abel 13.11.2022 10:00 Varenie medoviny (ukážka varenia medoviny) P. Haban Čítať ďalej...
Výstavy a súťaže

16. ROČNÍK STROPKOVSKÝCH DNÍ MEDU

Slovenský zväz včelárov ZO Stropkov a mesto Stropkov Vás pozývajú na 16. ROČNÍK STROPKOVSKÝCH DNÍ MEDU v dňoch 25. – 26. 11. 2022 spojených s konferenciou o včelárstve v priestoroch Kultúrneho strediska v Stropkove. PROGRAM 25. november 2022  9.00 – 15.00 hod.    prezentácia včelích produktov pre materské a základné školy a študentov 10.00 hod.                  slávnostné Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 18/2022 k preskúšaniu prednášajúcich odborníkov vo včelárstve

Vážené priateľky včelárky, priatelia včelári, Slovenský zväz včelárov rozširuje zoznam prednášajúcich odborníkov v zmysle Smernice SZV č. 6/2019. Záujemcovia o zaradenie sa do zoznamu prednášajúcich odborníkov sa môžu prihlásiť v termíne do 16.11.2022. Preskúšanie sa uskutoční dňa 20.11.2022 v Skalici (Hotel Sv. Ludmila, Tehelňa 2595/40). Prednášajúcim odborníkom môže byť Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 16/2022 k odvodu príspevku do Svojpomocného fondu SZV na rok 2023

Odvod príspevku do Svojpomocného fondu SZV je potrebné uhradiť bankovým prevodom na účet Svojpomocného fondu SZV do 31.12.2022. Menný zoznam prispievateľov do Svojpomocného fondu SZV zašle predseda alebo tajomník ZO SZV po zaplatení na Sekretariát SZV, najneskôr do 20.1.2023 a to doručením osobne alebo poštou na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava. Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 17/2022 k objednávaniu časopisu Včelár na rok 2023

Odborný Časopis Včelár oslavuje v roku 2023 svoje 100. výročie a pri tejto príležitosti si Slovenský zväz včelárov pre vás pripravil niekoľko noviniek: časopis si môžete predplatiť v papierovej aj v elektronickej forme, časopis bude mať o osem strán viac, a bude v ňom aj obľúbený Včelárik pre mladých včelárov, predplatitelia, ktorí si objednajú ročné predplatné časopisu Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 15/2022 k účtovaniu platieb v hotovosti

Dňa 1. júla 2022 nadobudla účinnosť novela zákona o cenách, ktorej cieľom je obmedziť obeh jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku. Táto novela ukladá organizáciám nové podmienky zaokrúhľovania cien pri hotovostných platbách, pričom sa zaokrúhli až výsledná cena. novela zákona č. 457/2021 účinná od 01.07.2022 pri účtovaní v hotovosti sa výsledná cena zaokrúhľuje Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 14/2022 k odvodu členských príspevkov na rok 2023

V zmysle Stanov SZV §5 bod 2 písmeno d), členovia ZO SZV odvádzajú členské príspevky v termíne k 31.1. príslušného roka, člen bez včelstva uhradí členský príspevok vo výške jedného včelstva. Výška členského príspevku na 1 včelstvo na rok 2023 je vo výške 0,81€ podľa počtu včelstiev evidovaných v CEHZ ku dňu 30.9.2022. Člen bez včelstva zaplatí členský príspevok do […]Čítať ďalej...
Výstavy a súťaže

„Vranovské dni medu“ 21. – 22. október 2022

Vážení včelári a včelárky. Srdečne vás pozývame na „Vranovské dni medu“ V dňoch 21. – 22. 10. 2022 sa v priestoroch Domu kultúry vo Vranove nad Topľou bude konať ďalší ročník podujatia „Vranovské dni medu“. Na piatok 21.10. sú pre návštevníkov a mládež pripravené ochutnávky včelích produktov a vyhodnotenie detskej výtvarnej súťaže „Včely a Čítať ďalej...
Kurzy a školenia

Pozvánka na online prednášky

Vážení predsedovia, tajomníci a členovia SZV, Slovenský zväz včelárov vás pozýva na online prednášky s tému Odborné vzdelávanie včelárov. STREDA 26.10.2022 16:00 -17:30   - Rozhodnutie a vyplatenie pomoci za podporný rok 2021/2022 - Ako správne vyplatiť poskytnutú dotáciu konečnému prijímateľovi pomoci - Ako zaokrúhľovať vyplatenie dotácie pri platbe v hotovosti v zmysle Čítať ďalej...
Časopis Včelár Časopis Včelár 2022

VČELÁR 11/2022 – OBSAH ČÍSLA

VČELÁR 11/2022 – OBSAH ČÍSLA Úvodník Vladimír Machalík Rozhovor: Väčšina včelárov úspešne zimuje v plodisku Pomôžu nám boj s klieštikom vyhrať huby? ANKETA: Spad klieštika v regiónoch Kyselina mravčia: Aj prírodná chémia pre včelárov Prečo nepodceniť prácu s včelími matkami Ako kvitli medonosné rastliny v roku 2022? Kalendárium včelára – november Včelí enzým Čítať ďalej...
Výstavy a súťaže

Výsledky 17. ročníka súťaže o najlepší slovenský med, medovinu, peľ, včelí vosk, kozmetiku a etikety 2022

Vážení včelári a včelárky, zasielame Vám výsledky 17. ročníka súťaže o najlepší slovenský med, medovinu a peľ 2022. Slávnostné odovzdávanie cien sa bude konať dňa 15.10.2022 o 9,30 hod. v pavilóne P1, prvé poschodie Expo Center Trenčín. Výhercom BLAHOŽELÁME!   MED Kategória – MEDOVICOVÝ Jakub Krčmárik – ZO SZV Čadca Ing. Jozef Krivoňák – ZO […]Čítať ďalej...
Výstavy a súťaže

Výstava Včelár a XXII. Konferencia zlepšovateľov a vynálezcov vo včelárstve, 14.-15. október 2022, Trenčín

Vážené včelárky, vážení včelári, pozývame Vás na výstavu Včelár spojenú s XXII. Konferenciou zlepšovateľov a vynálezcov vo včelárstve.   PROGRAM Piatok 14.10. 10:00 · Slávnostné otvorenie výstavy zlepšovateľov 10:30 · Včelárstvo v zahraničí a čo priniesol 47. Kongres Apimondie v Istanbule /prednáška Ing. Zuzana Juríčková, PhD./ 13:00 · Apiterapia /prednáška MUDr. Jana Čítať ďalej...
Časopis Včelár Časopis Včelár 2022

VČELÁR 10/2022 – OBSAH ČÍSLA

VČELÁR 10/2022 – OBSAH ČÍSLA Októbrové číslo odborného časopisu Včelár je už na ceste k čitateľom. Aké témy na vás čakajú? Úvodník Milan Rusnák Aká bola APIMONDIA 2022 APIMONDIA: Čo hovoria naši víťazi? Kto sa stará o kontrolu liečiv pre včely? Aké sú schváleneé veterinárne liečivá a prípravky? ANKETA: Ako liečia včely v regiónoch Gasper: […]Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 13/2022 Informácia o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2022/2023

Informácia o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2022/2023  (za obdobie od 01.08.2022 do 31.12.2022)   Vážení predsedovia, tajomníci, PPA schválila žiadosť SZV o poskytnutie pomoci vo výške 632 384,87 Eur PPA schválila celkovo 27 projektov na zabezpečenie efektívnych pastevných podmienok včelstiev ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV a inštitúcie sú povinné Čítať ďalej...
Kurzy a školenia

Kurz “Senzorické hodnotenie medu“ v Nitre

SZV organizuje pre svojich členov kurz “Senzorické hodnotenie medu”. Kurz je už naplnený !!! Neprihlasujte sa!   Kurz je určený len pre členov Slovenského zväzu včelárov na základe zmluvy s akreditovanou inštitúciou Ústavom včelárstva Liptovský Hrádok. Jednodňový kurz je určený pre včelárov, ktorí chcú získať odborné vedomosti o mede a senzorickej analýze a so záujmom Čítať ďalej...
Kurzy a školenia

Kurz “Asistent úradného veterinárneho lekára – „pokročilý – preškolenie” v Liptovskom Hrádku

SZV organizuje pre svojich členov kurz “Asistent úradného veterinárneho lekára – pokročilý – preškolenie”. Kurz je určený len pre členov Slovenského zväzu včelárov na základe zmluvy s akreditovanou inštitúciou Ústavom včelárstva Liptovský Hrádok. Kurz je určený pre včelárov, ktorý majú už absolvovaný kurz AÚVL a končím im platnosť. Kapacita jedného kurzu je Čítať ďalej...