SLOVENSKÝ
ZVÄZ VČELÁROV
26.10.2023
Slovenský Zväz Včelárov

Transparentné účty SZV a Služby včelárom s.r.o.

V zmysle uznesenia z XII. Valného zhromaždenia SZV boli zriadené TRANSPARENTNÉ ÚČETY SZV, ktoré sú vedené vo FIOBANKE.

V zmysle uznesenia zo XIV. Valného zhromaždenia SZV bol zriadený TRANSPARENTNÝ ÚČET Služby včelárov s.r.o. , ktorý je vedený v ČSOB.

Žiadame všetkých zástupcov základných organizácii, členov SZV, kolektívnych členov aby pri platbe používali iba nové bankové účty, a pri platbe uvádzali meno odosielateľa(ZO, KČ, člen) a účel platby !!!

Bankové účty SZV vedené vo VÚB banke budú z účtovného hľadiska zrušené k 31.12.2019, prípadne po ukončení prebiehajúcich projektov.

Všetky pohyby s Vašimi peniazmi môžete sledovať na transparentných účtoch kliknutím na nasledujúci odkaz: 

Hlavný účet SZV - https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2001665273

SK3583300000002001665273, BIC FIOZSKBAXXX

(hlavný účet SZV slúži na všetky platy ako platby členského, nákup časopisu, vyznamenaní, úhrada faktúr, a zároveň všetky výdavky SZV).

Dotačný účet SZV - https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2301665291

IBAN SK6983300000002301665291, BIC FIOZSKBAXXX

(dotačný účet SZV slúži na príjem finančných prostriedkov z Národného programu, Opeľovacej činnosti a výdaj finančných prostriedkov žiadateľom t.j. Základným organizáciám, organizačným zložkám, kolektívnym členom)

Svojpomocný fond SZV - https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2501665288

IBAN SK4483300000002501665288, BIC FIOZSKBAXXX

(účet svojpomocný fond bude naďalej slúžiť v zmysle stanov SZV, štatútu SF a smernice SF)

Sociálny fond SZV - https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2601665293

IBAN SK5083300000002601665293

(účet SZV – určený na tvorbu sociálneho fondu zo mzdy zamestnancov)

Účet SZV na príjem 2% - https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2901749798

SK8483300000002901749798

(účet SZV – určený pre príjem z 2%)

Účet SZV Sekcia učiteľov - https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2401857872

SK1483300000002401857872

(účet SZV – určený pre Sekciu učiteľov, deti a mládež vo včelárstve)

Účet SZV Sekcia ekologických včelárov - https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2701981728

SK1283300000002701981728

(účet SZV – určený pre Sekciu ekologických včelárov )

Účet SZV Vojenské lesy - https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2101981732

SK2883300000002101981732

(účet SZV – určený pre podporu včelárov vo vojenských lesoch)

Účet Služby včelárom s.r.o. - https://moja.csob.sk/transparent-accounts/6c0952050c008699f4fbe67a8194a72071a0ecb364d6721e32d1bd2d27769bcb

SK66 7500 0000 0040 3215 4707, BIC/SWIFT: CEKOSKBX

(hlavný účet Služby včelárom s.r.o. slúži na všetky platby eshopu, úhrada faktúr a zároveň všetky výdavky s.r.o.)

Vymedzenie skratiek:

HV - Honorovaný výkaz

MZ - mzda

PF - Pred faktúra

CP - Cestovný príkaz

ID - Interný doklad

ZM - Zmluva

SP - Slovenská pošta

DzH - Daň z honorárov

Zdieľať článok na sociálnych sieťach
Súvisiace články
Slovenský zväz včelárov je občianske združenie, ktoré združuje chovateľov a priateľov včiel.
16 127
Včelárov
249 915
včelstiev

Krajské regionálne zložky SZV

SEKRETARIÁT SZV
Telefón
0903 296 86502/65 42 14 60
Po – Pia 8:00 - 15:00
Svrčia 14, 842 08 Bratislava
Slovenský zväz včelárov | Copyright © 2007-2021 | www.vcelari.sk | Ochrana osobných údajov
byvisinility