SLOVENSKÝ
ZVÄZ VČELÁROV
26.10.2023
Slovenský Zväz Včelárov

Zoznam liečiv a veterinárnych prípravkov pre včely

ÚSTAV ŠTÁTNEJ KONTROLY VETERINÁRNYCH BIOPREPARÁTOV A LIEČIV NITRA

Aktuálne zoznamy dotovaných liekov, veterinárnych prípravkov a technických pomôcok pre včely:

1. Zoznam schválených veterinárnych prípravkov pre včely

Zoznam schválených veterinárnych prípravkov pre včely

Zoznam má informatívny charakter, ktorý sa môže meniť, aktualizované zoznamy nájdete na www.uskvbl.sk

 

Dňa 28.1.2022 vstúpila do platnosti novelizácia zákona č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach kde v zmysle §18, ods. 1d), bod 4. sa mení povinnosť veľkodistribútora dodávať veterinárne lieky chovateľom potravinových zvierat na základe veterinárneho lekárskeho predpisu.

Z tohto dôvodu si chovatelia potravinových zvierat budú môcť od uvedeného dátumu zaobstarať veterinárne lieky od svojich veterinárnych lekárov. Od veľkodistribútorov je naďalej možné nakupovať schválené veterinárne prípravky a rôzne nástroje a pomôcky pre zootechnickú prax.

Na základe zmeny v legislatíve Slovenský zväz včelárov zaslal žiadosť na PPA generálnemu riaditeľovi p. Kissovi s návrhom na novelizáciu príručky pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva 2021/2022.

Pôdohospodárska platobná agentúra schválila návrh SZV a vydala novelizovanú príručku pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva 2021/2022 dňa 16.2.2022.

  1. Nákup veterinárnych liekov

Veterinárne lieky určené na ošetrenie včelstiev, ktoré sú schválené ÚŠKVBL je možné získať cez veterinárneho lekára zapísaného v registri Komory veterinárnych lekárov SR, na recept cez verejnú lekáreň alebo cez schválený maloobchod od súkromných veterinárnych lekárov.

ZO SZV môžu od 1.2.2022 nakupovať veterinárne lieky od veterinárnych lekárov alebo u veľkodistribútorov. Nákup veterinárnych liekov nedopočujeme nakupovať u veľkodistribútorov pokiaľ nemajú zazmluvneného veterinárneho lekára, z dôvodu možného zamietnutia vyplatenia pomoci PPA.

  1. Nákup veterinárnych prípravkov

Veterinárne prípravky, ktoré nie sú schválené ako veterinárne lieky je možné získať bez receptu z verejnej lekárne alebo od distribútora veterinárnych liekov za stanovených podmienok.

Komora veterinárnych lekárov SR

Aktualizované zoznamy nájdete na https://www.kvlsr.sk/#/ v sekcii verejnosť - Zmluvní veterinárni lekári pre včelárov.

Zdieľať článok na sociálnych sieťach
Súvisiace články
Slovenský zväz včelárov je občianske združenie, ktoré združuje chovateľov a priateľov včiel.
16 127
Včelárov
249 915
včelstiev

Krajské regionálne zložky SZV

SEKRETARIÁT SZV
Telefón
0903 296 86502/65 42 14 60
Po – Pia 8:00 - 15:00
Svrčia 14, 842 08 Bratislava
Slovenský zväz včelárov | Copyright © 2007-2021 | www.vcelari.sk | Ochrana osobných údajov
byvisinility