SLOVENSKÝ
ZVÄZ VČELÁROV
30.01.2024
Slovenský Zväz Včelárov

Cenník plošnej inzercie v časopise Včelár

Priemerný náklad časopisu Včelár sa pohybuje okolo 8000 výtlačkov.

Distribuujeme ho pravidelným odberateľom prevažne včelárom na území Slovenskej a Českej republiky, predovšetkým v papierovej, od roku 2023 aj v digitálnej forme.

Uzávierka časopisu je na konci prvého týždňa v mesiaci, napr. pre júlové číslo 6.júna.

Časopis distribuujeme už v posledných dňoch výrobného mesiaca – júlové číslo od 26.júna.

CENNÍK PLOŠNEJ INZERCIE V ČASOPISE VČELÁR 2024

Veľkosť stránky Rozmery v mm ( Š x V )
Plocha v cm2 Cena €
1/1 184,5 x 260 408 444,00
1/2 184,5 x 130 204 222,00
1/3 184,5 x 86,6 102 148,00
1/4 92,5 x 130 102 111,00

 

Základný cenník platí pre jednorazovú objednávku reklamnej plochy.

Pri šesťnásobnom a viacnásobnom uverejnení inzercie počas roka poskytujeme zľavu 30% .

Podklady pre plošnú inzerciu v časopise musia mať podobu tlačového PDF, príp. JPG s rozlíšením pre tlač minimálne  300 DPI.

Cenník riadkovej inzercie

Riadkovú inzerciu poskytujeme pre fyzické osoby zadarmo (max. celkový počet znakov textu vrátane medzier je 300). V prípade záujmu podať riadkový inzerát je potrebné text aj s dobou platnosti (odkedy - dokedy má byť zverejnený) je potrebné zaslať na redakcia@vcelari.sk

Váš záujem o inzerciu adresujte emailom na: redakcia@vcelari.sk

šéfredaktor

(Aktualizované 3.01.2024)

Zdieľať článok na sociálnych sieťach
Súvisiace články
Slovenský zväz včelárov je občianske združenie, ktoré združuje chovateľov a priateľov včiel.
16 127
Včelárov
249 915
včelstiev

Krajské regionálne zložky SZV

SEKRETARIÁT SZV
Telefón
0903 296 86502/65 42 14 60
Po – Pia 8:00 - 15:00
Svrčia 14, 842 08 Bratislava
Slovenský zväz včelárov | Copyright © 2007-2021 | www.vcelari.sk | Ochrana osobných údajov
byvisinility