SLOVENSKÝ
ZVÄZ VČELÁROV
14.02.2024
Slovenský Zväz Včelárov

LETNÝ TÁBOR A ŠKOLA MLADÝCH VČELÁROV v júli 2024 – už len 2. turnus

Slovenský zväz včelárov dáva do pozornosti deťom a mládeži, ich rodičom a starým rodičom, že pripravujeme

  1. ročník LETNÉHO TÁBORA A ŠKOLY MLADÝCH VČELÁROV (LTŠMV) a to v dvoch turnusoch: 
  1. Turnus od 5. 7. do 14. 7. 2024 (maximálna kapacita 40 detí) - UŽ OBSADENÝ
  2. Turnus od 19. 7. do 28. 7. 2024 (maximálna kapacita 40 detí) - POSLEDNÉ MIESTA

v SOŠ včelárskom, Pod Bánošom 80 v Banskej Bystrici.

Prihlášku (s fotokópiou dokladu o zaplatení) spolu s Informačnou povinnosťou pri získavaní osobných údajov, zasielajte do 15. júna 2024

Vyplnenie a odoslanie prihlášky sa považuje za záväzné.

Podpisom prihlášky zároveň potvrdzujete, že ste si pred jej vyplnením SZV_Všeobecné podmienky účasti na táboroch SZV prečítali, ich obsahu porozumeli a súhlasili s nimi.

Výška poplatku za letný tábor je 300 €.

Úhrada na účet SZV: SK14 8330 0000 0024 0185 7872

Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa (napr. 10102009)

Upozorňujeme pracujúcich rodičov detí, že na úhradu poplatku za letný tábor dieťaťa môžu využiť príspevok zamestnávateľa, tzv. rekreačný poukaz, do výšky 55 % nákladov, max. 250€.

Prílohy na stiahnutie:

  1. SZV_Prihláška 2024 - júl_2
  2. Informačná povinnosť pri získavaní osobných údajov
  3. SZV_Všeobecné podmienky účasti na táboroch SZV

Pokyny a informácie k letnému táboru:

Nástup na oba turnusy je v piatok. Začína sa večerou a ukončenie je v nedeľu obedom.

Letný tábor je určený pre vekovú kategóriu 6 až 19 rokov, teda žiakov základných a stredných škôl.

Kapacita táborov v oboch turnusoch je obmedzená do 40 detí.

Žiaci budú zaradení do oddielov podľa veku a včelárskych zručností, o ktoré sa starajú skúsení vedúci s pedagogickou praxou, učiteľ včelárstva a majster odborného výcviku. Našim cieľom je viesť deti postupne k samostatnosti, ktorá im pomáha k psychickej pohode, aby sa v živote so všetkým ľahšie vyrovnali.

Program je tradičný táborový, obohatený o včelárske disciplíny, činnosti a aktivity. Ubytovanie je v modernom internáte hotelového typu, v izbách s vlastným sociálnym zariadením.

Strava je päťkrát denne s možnosťou konzumácie včelích produktov a s pitným režimom 24 hodín denne. Stravovať sa budeme v školskej jedálni, podľa požiadaviek detí, ktoré si zároveň osvoja zdravý životný štýl.

Po absolvovaní LTŠMV žiaci získajú osvedčenie, ktoré ich oprávňuje po piatich ročníkoch absolvovať skúšky začínajúceho včelára. Už niekoľko takýchto absolventov máme.

Sme tiež v kontakte s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, aby sme prispôsobili program a táborový režim požiadavkám bezpečnosti detí s dodržiavaním odporúčaných hygienických a epidemiologických opatrení.

Odporučenie rodičom k výbave dieťaťa
– zdravotný preukaz (povinný), alebo iný doklad totožnosti dieťaťa (kvôli úľave na platbách cestovného a vstupného),
– úrazové poistenie na pobytové dni,
– lieky, ak dieťa nejaké užíva,
– hygienické potreby (uterák, osuška, sprchový šampón/mydlo, zubná kefka s pastou, opaľovací krém a pod.),
– pokrývka hlavy, pršiplášť (dáždnik), slnečné okuliare, šľapky, tenisky (botasky), športovo-turistické oblečenie, tepláky, krátke nohavice, tričká, plast. pohár (hrnček), plast. fľaša (na pitný režim),
– ruksak, chlebník, alebo taška na plece,
– vreckové podľa uváženia a potrieb dieťaťa (pri príchode odovzdajú svojmu vedúcemu – ten im bude podľa potrieb vydávať – z neho si hradí cestovné MHD a poplatok na plážové kúpalisko, k dispozícii je bufet v areáli, otvorený od 8.00 do 18.00 hod. (možnosť kúpiť pečivo, zákusky, nápoje a pod.),
– ochranné pomôcky včelára, ak má dieťa vlastné – nie je povinné, vieme zapožičať.

Dieťa po nástupe do tábora odovzdá súpisku vecí, ktoré mu rodičia nabalili. Mobil, fotoaparát, notebook alebo iné zariadenia len na vlastnú zodpovednosť rodiča a dieťaťa.

Bližšie informácie o tábore môžete získať na sekretariat@vcelari.sk

alebo na tel. čísle 0903 296 865.

Prílohy na stiahnutie:

SZV_Prihláška 2024 - júl_2

SZV_Informačná povinnosť pri získavaní osobných údajov

SZV_Všeobecné podmienky účasti na táboroch SZV

Zdieľať článok na sociálnych sieťach
Súvisiace články
Slovenský zväz včelárov je občianske združenie, ktoré združuje chovateľov a priateľov včiel.
16 127
Včelárov
249 915
včelstiev

Krajské regionálne zložky SZV

SEKRETARIÁT SZV
Telefón
0903 296 86502/65 42 14 60
Po – Pia 8:00 - 15:00
Svrčia 14, 842 08 Bratislava
Slovenský zväz včelárov | Copyright © 2007-2021 | www.vcelari.sk | Ochrana osobných údajov
byvisinility