SLOVENSKÝ
ZVÄZ VČELÁROV
07.02.2024
Slovenský Zväz Včelárov

Obežník SZV č. 2/2024 o činnosti sekretariátu SZV

Vážení predsedovia, tajomníci,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že z titulu čerpania  materskej dovolenky vedúceho sekretariátu Ing. Jozefa Čápeka, PhD. od 5.2.2024, VV SZV na svojom 1. zasadnutí v dňoch 26. – 27.2024 prijal:

Uznesenie VV SZV č. 6/2024

VV SZV prerozdeľuje činnosti doteraz vykonávané na S-SZV na poradenstvo a administratívu nasledovne:

  1. Poradenstvo

VV SZV poveruje regionálnych poradcov aby vykonávali poradenstvo pre funkcionárov jednotlivých ZO SZV k otázkam o včelárení a k dotáciám.

Kontakty na regionálnych poradcov:

Bratislavský kraj Ing. Milan Rusnák szv.rusnak@centrum.sk 0903 185 798
Trnavský kraj Ing. Zuzana Juríčková, PhD. jurickova@bardata.sk 0905 436 414
Nitriansky kraj Mgr. Karol Kliment kliment@centrum.sk 0905 841 440
Trenčiansky kraj Milan Janco milan.janco61@gmail.com 0903 108 810
Banskobystrický kraj Ing. Dušan Holík dusan.holik1@gmail.com 0907 833 373
Žilinský kraj PaedDr. Margareta Hockicková margaretahockickova@post.sk 0905 931 011
Prešovský kraj Gabriel Foťko fotkogabriel3@gmail.com 0904 492 805
Košický kraj Miroslav Kozma mkozma@minet.sk 0903 965 092

 

     2. Administratíva

VV SZV poveruje pani Danu Klúčikovú zastupovaním vedúceho S-SZV ako poverenú vedúcu sekretariátu SZV počas materskej dovolenky Ing. Jozefa Čápeka, PhD.

Kontakt: Dana Klúčiková, sekretariát@vcelari.sk, 0903 296 865.

 

S pozdravom

Ing. Pavel Fiľo

predseda SZV

Obežník SZV 2_24

Zdieľať článok na sociálnych sieťach
Súvisiace články
Slovenský zväz včelárov je občianske združenie, ktoré združuje chovateľov a priateľov včiel.
16 127
Včelárov
249 915
včelstiev

Krajské regionálne zložky SZV

SEKRETARIÁT SZV
Telefón
0903 296 86502/65 42 14 60
Po – Pia 8:00 - 15:00
Svrčia 14, 842 08 Bratislava
Slovenský zväz včelárov | Copyright © 2007-2021 | www.vcelari.sk | Ochrana osobných údajov
byvisinility