SLOVENSKÝ
ZVÄZ VČELÁROV
27.03.2024
Slovenský Zväz Včelárov

Obežník SZV č. 3/2024 - Zmena k usmerneniu k prehliadkam včelstiev

Vážení predsedovia, tajomníci ZO SZV a KČ,

radi by sme Vám dali do pozornosti ZMENU v Obežníku k usmerneniu k prehliadkam včelstiev a tlačivám pre ročné hlásenie o stanovišti včelstiev.

Tento obežník je určený pre ZO SZV, ktorých AÚVL nezaslali k prehliadkam včelstiev na varroázu ročné hlásenie o stanovišti včelstiev do CEHZ.

Na základe prichádzajúcich nedostatkov zo strany PPA k §7e) – Prehliadky včelstiev Vás prosíme o zaslanie ročného hlásenia o počte včelstiev na CEHZ za rok 2023, nakoľko sa PPA opiera o vyhlášku MPRV SR č.285/2017 Z.z.. Prehliadky, ktoré nebudú nahraté v CEHZ, nebude platobná agentúra akceptovať.

Sme si vedomí, že ste dostali v minulom období aj usmernenie, že to nebude potrebné, a bude stačiť len podpísané tlačivo. Ale po vnútornej kontrole na PPA sa následne dodatočne zmenil prístup aj ku týmto prehliadkam. Dobrou správou v tomto smere je, že CEHZ bude tieto hlásenia akceptovať aj dodatočne, a pravdepodobne je to poslednýkrát,  lebo tieto jesenné prehliadky už nebudú a zostanú len jarné cez veterinu za 2 €/včelstvo.

Vyplnené tlačivo ročné hlásenie o stanovišti včelstiev zasielajte e-mailom na cehz@pssr.sk alebo poštou na adresu ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina.

ZO SZV, u ktorých je potrebné doplniť ročné hlásenie o stanovišti včelstiev do CEHZ, budú informované aj telefonicky.

Prehliadky včelstiev na trvalých stanovištiach je potrebné mať zaevidované v CEHZ do 31. 5. 2024.

Obežník SZV č.3_2024 - k zmene k usmerneniu k prehliadkam včelstiev

 

Zdieľať článok na sociálnych sieťach
Súvisiace články
Slovenský zväz včelárov je občianske združenie, ktoré združuje chovateľov a priateľov včiel.
16 127
Včelárov
249 915
včelstiev

Krajské regionálne zložky SZV

SEKRETARIÁT SZV
Telefón
0903 296 86502/65 42 14 60
Po – Pia 8:00 - 15:00
Svrčia 14, 842 08 Bratislava
Slovenský zväz včelárov | Copyright © 2007-2021 | www.vcelari.sk | Ochrana osobných údajov
byvisinility