SLOVENSKÝ
ZVÄZ VČELÁROV
03.05.2024
Slovenský Zväz Včelárov

Obežník SZV č. 5/2024 k problematike medveďa hnedého

Vážení predsedovia a tajomníci ZO SZV a KČ.

Na základe Uznesenia č. 132/2023 na 3. zasadnutí VV SZV  bola schválená Komisia na problematiku medveďa hnedého. Predseda komisie je Ing. Dušan Holík, člen VV SZV a predseda RZ SZV BBSK. Členmi komisie budú zástupcovia krajov, v ktorých sa vyskytujú problémy s medveďom  hnedým. Zástupcov do komisie si nominujú jednotlivé RZ SZV.

Úlohou komisie je:

  • zastrešovať problematiku tykajúcu sa medveďa hnedého
  • hľadať riešenia
  • zastupovať a presadzovať záujmy včelárov pri rokovaniach s predstaviteľmi ústredných orgánov štátnej správy a regionálnej samosprávy
  • podieľať sa na príprave legislatívy
  • koordinovať činnosť zástupcov včelárov v komisiách pre riešenie problematiky medveďa hnedého, ktoré vznikajú pri správach jednotlivých Národných parkov (NP).

Zástupca SZV je členom Komisie k riešeniu problematiky za škody spôsobené veľkými šelmami pri Ministerstve ŽP. Tu je priestor kde môžeme reálne ovplyvniť procesy spadajúce do kompetencie MŽP.

Keďže doteraz sa v SZV systematicky neriešili problémy spôsobené premnožením medveďa hnedého ako aj škodám spôsobeným na včelstvách a majetku včelárov organizovaných v SZV, nemáme žiadne  údaje, ktoré by nám pomohli pri rokovaniach s Ústrednými orgánmi štátnej správy.

RZ SZV BBSK vyvinula aplikáciu na zaznamenávanie incidentov a škôd spôsobených včelárom.

Link na aplikáciu a popis nájdete pod názvom „Evidenčný lístok škodovej udalosti spôsobenej medveďom hnedým“ zatiaľ na stránke:

https://rvcbanskabystrica.vcelari.sk/

Aplikácia je v testovacom režime a po vychytaní nedostatkov resp. chýb, bude umiestnená na hlavnú stránku www.vcelari.sk. Do aplikácie sa zadávajú kontaktné údaje včelára (nie osobné údaje) a bližšie údaje o incidente a škodách na včelstvách a majetku včelára spôsobených medveďom hnedým.

Keďže medvede už vyliezli z brlohov a začali poškodzovať včelstvá a majetok včelárov chceme Vás požiadať o spoluprácu a zaregistrovanie týchto škôd prostredníctvom uvedenej aplikácie.

Zároveň Vás chceme požiadať aj o spätné zaznamenanie škôd, ktoré vznikli od 1.1.2024 aby sme postupne zozbierali údaje za celý kalendárny rok.

Obežník 5/2024 k problematike medveďa hnedého na stiahnutie tu:

Obežník SZV č. 5_2024 - k problematike medveďa hnedého

 

 

 

 

Zdieľať článok na sociálnych sieťach
Súvisiace články
Slovenský zväz včelárov je občianske združenie, ktoré združuje chovateľov a priateľov včiel.
16 127
Včelárov
249 915
včelstiev

Krajské regionálne zložky SZV

SEKRETARIÁT SZV
Telefón
0903 296 86502/65 42 14 60
Po – Pia 8:00 - 15:00
Svrčia 14, 842 08 Bratislava
Slovenský zväz včelárov | Copyright © 2007-2021 | www.vcelari.sk | Ochrana osobných údajov
byvisinility