SLOVENSKÝ
ZVÄZ VČELÁROV
02.10.2023
Slovenský Zväz Včelárov

Obežník SZV č. 7/2023 k poskytnutiu podpory pre tajomníkov ZO SZV

Vážení predsedovia, tajomníci,

VV SZV schválil presun finančných prostriedkov v sume 50 000 Eur v §5 NV 10/2023 na náklady spojené s koordináciou a spracovaním dotačných prostriedkov pre ZO SZV ako aj zmluvu na zabezpečenie poskytovania podpory pre konečného prijímateľa pomoci.

Finančné prostriedky budú prerozdelene pre tajomníkov základných organizácií. Výška odmeny za vykonanie poradenskej podpory je stanovená a závislá od množstva spracovaných žiadostí a zahrňuje aj režijné náklady poradcu na používanie priestorov a zariadení v jeho vlastníctve.

Prerozdelenie finančných prostriedkov je nasledovné:

  • 100,00 Eur paušál pre každú ZO SZV
  • 14,70 Eur za každú spracovanú žiadosť

Pokyny:

  1. Sekretariát SZV rozošle e-mailom zmluvu na zabezpečenie poskytovania podpory pre konečného prijímateľa pomoci tajomníkovi ZO SZV do 13.7.2023.
  2. Tajomník ZO SZV:
  • vytlačí zmluvu v 2 vyhotoveniach jednostranne
  • vyplní osobné údaje a číslo účtu v tvare IBAN tlačeným písmom (čitateľne)
  • vyplní miesto poskytovania podpory (adresu)
  • vyplní meno, priezvisko, funkciu a zmluvu podpíše
  • podpísané zmluvy v 2 vyhotoveniach pošle poštou na sekretariát SZV do 19.7.2023

Po splnení podmienok vzniku nároku na odmenu v zmysle zmluvy je odmena splatná do 30.07.2023.

Celé znenie obežníku: Obežník SZV č.7/2023 k poskytnutiu podpory pre tajomníkov ZO SZV

Zdieľať článok na sociálnych sieťach
Súvisiace články
Slovenský zväz včelárov je občianske združenie, ktoré združuje chovateľov a priateľov včiel.
16 127
Včelárov
249 915
včelstiev

Krajské regionálne zložky SZV

SEKRETARIÁT SZV
Telefón
0903 296 86502/65 42 14 60
Po – Pia 8:00 - 15:00
Svrčia 14, 842 08 Bratislava
Slovenský zväz včelárov | Copyright © 2007-2021 | www.vcelari.sk | Ochrana osobných údajov
byvisinility