SLOVENSKÝ
ZVÄZ VČELÁROV
11.06.2024
Slovenský Zväz Včelárov

Obežník SZV č. 7/2024 k 19. ročníku súťaže o Najlepší slovenský med 2024

Vážené priateľky včelárky, priatelia včelári,

 • Slovenský zväz včelárov vyhlasuje 19. ročník súťaže o najlepší slovenský med, medovníky, medovinu a peľ
 • Objednávka pohárov na med a peľ do 30.6.2024
 • Odovzdanie súťažných vzoriek do 12.8.2024
 • Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční dňa 14.9.2024 počas Celonárodnej včelárskej výstavy v Banskej Bystrici

Podmienky súťaže:

Individuálne  kategórie pre včelárov

 1. Med (kategórie M1 – M6)
 2. Medovina (kategória M10)
 3. Medovník (kategória M20)
 4. Peľ (kategórie P1 – P2)
 5. Včelí vosk (kategórie V1 – V4)
 6. Mydlo a kozmetika (kategória K1)
 7. Etikety, letáky, DVD, knihy, fotografie a plagáty so včelárskou tematikou (kategória E1)
 8. Výtvarná súťaž pre deti (kategória L1)

 

1. Med (kategórie M1 – M6)

 • M1: Medovicový
 • M2: Kvetový
 • M3: Agátový
 • M4: Pastový
 • M5: Kvetový jednodruhový (napr. repkový, lipový, facéliový, slnečnicový, vresový, malinový, tekvicový, lesný, gaštanový ...) do tejto kategórie nezasielajte agátový med.
 • M6: Kombinácia medu  s inými  potravinami a včelími produktmi  /orechy, škorica, sušené ovocie, peľ, propolis/

Sadu pohárov (4ks) si objednáva každý včelár vo svojej ZO SZV, KČ SZV, ktorá následne zašle hromadnú objednávku na sekretariát SZV (len e-mailom na sekretariat@vcelari.sk) do 30. júna 2024.

V kategóriách M1 – M5 odoberie komisia ZO SZV od včelára jednu vzorku medu do 4 pohárov a zapečatí plombovou etiketou:

a) pohár zostáva u včelára (1x – 212 ml)

b) , 3. a 4. pohár (2x – 212 ml, 1x – 550 ml) ZO SZV zašle do 12. augusta 2024 (dátum doručenia) na SZV, Svrčia 14, 842 08 Bratislava spolu s vypísanou prihláškou do súťaže.

c) na plombovú etiketu:

- ako prvé napíše čitateľne paličkovým písmom meno včelára a druh medu stačí aj skratkou (A - agátový, K - kvetový atď......)

- na druhé a tretie miesto napíšte mená členov komisie ZO SZV, ktorá odobrala vzorku.

Včelár môže poslať len jednu vzorku medu z kategórií M1 - M4. V kategórii M5 jednodruhový med môže poslať neobmedzený počet jednodruhových medov okrem agátového medu. Včelár, ktorý odovzdáva vzorku medu do súťaže je súčasne členom komisie na odber vzoriek, ktorá je trojčlenná.

V kategórii M6 odoberie komisia ZO SZV od včelára jednu vzorku medu do troch pohárov a zapečatí plombovou etiketou:

a) jeden pohár zostáva u včelára (1x – 212 ml)

b) dva poháre (2x – 212 ml, ) ZO SZV zašle do 12. augusta 2024 (dátum doručenia) na SZV, Svrčia 14, 842 08 Bratislava spolu s vypísanou prihláškou do súťaže.

V tejto kategórii sa budú hodnotiť senzorické parametre, kreativita a estetika.

Plombové etikety majú predsedovia jednotlivých krajov, ktorí zabezpečili ich distribúciu na ZO SZV v roku 2018 v dostatočnom počte.

 

2. Medovina (kategória M10)

Vzorky medoviny zasielajte v troch 0,5 l alebo 0,7 l sklenených bezfarebných fľašiach (použite takú istú plombovú etiketu ako pri mede). Medovina môže byť označená etiketou výrobcu len na dvoch fľašiach, jedna fľaša musí byť bez etikety.

Označenie vzorky:

 • Tradičná medovina – min. 11% alkoholu
 • Korenená medovina /metheglin – s prídavkom korenín alebo byliniek/ – min. 11% alkoholu
 • Ovocná medovina /melomel – s prídavkom ovocných štiav/ – min. 11% alkoholu

V tejto kategórii sa budú hodnotiť senzorické parametre ako aj fyzikálne a chemické požiadavky na medovinu v zmysle Vyhlášky č. 30/2014 Z. z.

 

3. Medovník (kategória M20)

Medovníky môžete zaslať v ľubovoľnom množstve (min. 3ks) podľa vlastného rozhodnutia.

V tejto kategórii sa budú hodnotiť senzorické parametre farba, vzhľad, chuť, vôňa, čistota, výzdoba, umelecké prevedenie.

 

4. Peľ (kategórie P1 – P2)

Sadu pohárov 4ks (212 ml) si objednáva každý včelár vo svojej ZO SZV, KČ SZV, ktorá vykoná hromadnú objednávku na sekretariáte SZV (len e-mailom na sekretariat@vcelari.sk) do 30. júna 2024.

Kategórie:

 • P1: jednodruhový peľ
 • P2: zmiešaný peľ

Včelár môže poslať len jednu vzorku peľu z kategórií P1 a P2. Peľ do súťaže zasielajte vysušený v 3 pohároch 212ml, 1 pohár zostáva u včelára. Použite takú istú plombovú etiketu ako pri mede.

V tejto kategórii sa budú hodnotiť senzorické  parametre: farba, vzhľad, chuť, vôňa, čistota.

 

5. Včelí vosk (kategórie V1)

 • V1: Sviečky, dekorácie a výrobky zo včelieho vosku vyrobené ľubovoľnou metódou

V kategórii V1 budú hodnotené senzorické vlastnosti, vizuálne a umelecké prevedenie ako aj originálnosť a estetické stvárnenie výrobku. Dbajte na čistotu vosku, farbu a charakteristické fyzikálno-chemické vlastnosti vosku.

 

6. Mydlo a kozmetika (kategória K1)

 • K1: Mydlo a kozmetika obsahujúca med alebo iné včelie produkty.

Súťažné výrobky kategórie K1 zasielajte na sekretariát SZV v počte 3ks. Komisia posudzuje kvalitu výrobkov, vizuálne a umelecké prevedenie, originálnosť a estetické stvárnenie výrobku, balenie a prezentáciu.

 

7. Etikety, letáky, knihy, DVD, fotografie a plagáty so včelárskou tematikou (kategória E1)

 • E1: Etikety a letáky napr. na med, medovinu alebo peľ zasielajte v počte 3ks z jedného druhu. Knihy, DVD, fotografie (formát A4) a plagáty so včelárskou tematikou zasielajte v počte 1ks.

Komisia posudzuje kvalitatívne, vizuálne a umelecké prevedenie, originálnosť a estetické stvárnenie.

 

8. Výtvarná súťaž pre deti (kategórie L1)

 • L1: Výtvarné diela detí do 15 rokov na témy:  včela,  činnosť včiel, včelárenie (práce včelára).

Diela vo formáte A4 zasielajte v počte 1ks.

Hodnotí sa vizuálne a umelecké prevedenie.

 

V termíne do 12. augusta 2024 ZO SZV zašle na sekretariát SZV všetky súťažné vzorky a  zároveň elektronicky zašle v rovnakom termíne na S-SZV prihlášku s potrebnými údajmi, vyplnenú v elektronickej podobe na sekretariat@vcelari.sk a originál priloží do balíka (prihláška je súčasťou prílohy obežníka). Sekretariát SZV na základe zaslaných prihlášok postúpi fakturačné údaje o zasielateľoch vzoriek ŠVPÚ Dolný Kubín, ktorý jednotlivým včelárom vystaví faktúry.

 

Objednávka pohárov na med a peľ    -       do 30.6.2024    zaslať e-mailom na sekretariat@vcelari.sk
Odovzdanie súťažných vzoriek  - do 12.8.2024    zaslať poštou na adresu S-SZV
Vyhodnotenie súťaže    - 14.9.2024          osobná účasť výhercov

 

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v jednotlivých kategóriách podľa počtu prihlásených vzoriek. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu miesta a času vyhodnotenia súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu objemu pohárov súťažných vzoriek v kategórii med a peľ.

                                                              

ČERPANIE POMOCI (DOTÁCIE) V ZMYSLE NV 10/2023 Z. Z. NA PODPORNÝ ROK 2024/2025

 1. Náklady na analýzu medu a peľu v rámci súťaže o najlepší včelársky produkt vykonanej v referenčnom laboratóriu si hradí sám včelár na základe vystavenej faktúry od ŠVPÚ Dolný Kubín. Odhadovaná suma za analýzu medu je približne 70€ (analyzované parametre: voda, HMF, sacharóza a senzorické hodnotenie). Analýzu včelieho peľu je približne 10 € (senzorické hodnotenie). O úhradu nákladov do 100% za analýzy medu a peľu je možné požiadať podľa § 10 nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. v prípade, že vzorky budú spĺňať parametre v zmysle Smernice SZV č. 1/2006 a Normy kvality a akosti SZV č. 1/2006 novelizovanej VV SZV dňa 20.5.2021 s účinnosťou od 1.6.2021.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

 • informácia s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 40, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na rozbor medu alebo peľu
 • kópia dokladov o nákladoch na rozbor medu alebo peľu (faktúra a doklad o úhrade),
 • kópia protokolov o rozboroch z referenčného laboratória (ŠVPÚ Dolný Kubín).

Úhrada nákladov na analýzu najviac 3 vzoriek medu a 2 vzoriek peľu bude preplatená všetkým včelárom, ktorí požiadajú o poskytnutie pomoci na podporný rok 2024/2025 (nie je potrebné byť v pláne žiadosti na podporný rok 2024/2025). Doklady na refundáciu je potrebné doručiť na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava najneskôr do jedného mesiaca po obdržaní faktúry.

 

 Obežník 7/2024 na stiahnutie tu:

Obežník č. 7_2023 k 19. ročníku súťaže o Najlepší slovenský med 2024

 

Zdieľať článok na sociálnych sieťach
Súvisiace články
Slovenský zväz včelárov je občianske združenie, ktoré združuje chovateľov a priateľov včiel.
16 127
Včelárov
249 915
včelstiev

Krajské regionálne zložky SZV

SEKRETARIÁT SZV
Telefón
0903 296 86502/65 42 14 60
Po – Pia 8:00 - 15:00
Svrčia 14, 842 08 Bratislava
Slovenský zväz včelárov | Copyright © 2007-2021 | www.vcelari.sk | Ochrana osobných údajov
byvisinility