SLOVENSKÝ
ZVÄZ VČELÁROV
25.06.2024
Slovenský Zväz Včelárov

Obežník SZV č.8/2024 - Predĺženie lehoty na čerpanie (§6)

Vážení predsedovia a tajomníci ZO SZV, RZ SZV a KČ.

Dávame vám do pozornosti:

PREDĹŽENIE LEHOTY NA ODOVZDANIE PODKLADOV K DOTÁCIÁM:

Vzhľadom k tomu, že máme rezervy v čerpaní finančných prostriedkov na podporný rok 2023/2024, a to konkrétne v §6 NV č. 10/2023 Z.z., VV SZV na 3. zasadnutí zo dňa 21.06.2024 rozhodol Uznesením č. 60/2024 nasledovne:

„Vzhľadom na nevyčerpané prostriedky uvoľňujeme nákup technických pomôcok v zmysle §6 ods.1 písm. a) NV č.10/2023 Z.z. aj pre žiadateľov o poskytnutie podpory, ktorí si nákupy vopred nenaplánovali, a to do výšky nevyčerpanej sumy, ktorú budeme denne aktualizovať na našej webovej stránke https://vcelari.sk/ . V prípade dosiahnutia sumy určenej na technické pomôcky bude prijatie žiadosti zastavené.“

ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV, inštitúcie sú povinné predložiť doklady k preplateniu za včelárske podopatrenie v podpornom roku 2023/2024 v termíne:

Doklady realizované od 01.04.2024 do 10.07.2024 musia byť odovzdané do 15.07.2024.

Výška nevyčerpanej pomoci týkajúcej sa technických pomôcok v zmysle §6 ods.1 písm. a) NV č.10/2023 Z.z.

ku dňu 2.7.2024 je cca 85 000€.

Pre veľký nápor žiadostí bude suma aktualizovaná až po spracovaní už fyzicky doručených podkladov na sekretariát SZV.

Termínom odovzdania dokladov spolu s prílohami  sa myslí termín odoslania/doručenia fyzicky alebo poštou na adresu:
Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava

S úctou

Ing. Pavel Fiľo

predseda SZV

 

Obežník 8/2024 na stiahnutie tu:

Obežník SZV č.8_2024 - Predĺženie lehoty na čerpanie (§6)

Zdieľať článok na sociálnych sieťach
Súvisiace články
Slovenský zväz včelárov je občianske združenie, ktoré združuje chovateľov a priateľov včiel.
16 127
Včelárov
249 915
včelstiev

Krajské regionálne zložky SZV

SEKRETARIÁT SZV
Telefón
0903 296 86502/65 42 14 60
Po – Pia 8:00 - 15:00
Svrčia 14, 842 08 Bratislava
Slovenský zväz včelárov | Copyright © 2007-2021 | www.vcelari.sk | Ochrana osobných údajov
byvisinility