SLOVENSKÝ
ZVÄZ VČELÁROV
28.12.2023
Slovenský Zväz Včelárov

Predplatné časopisu Včelár na rok 2024

Vážené priateľky včelárky, priatelia včelári,

časopis Včelár, Včelařství stolový kalendár a včelársky zápisník na rok 2024 si formou príspevku na vydávanie a distribúciu časopisu Včelár požiadať cez svoju ZO SZV alebo KČ SZV.

Predsedovia alebo tajomníci ZO SZV, KČ SZV zašlú vyplnený formulár v excel súbore (príloha č.1) na e-mail sekretariat@vcelari.sk do konca novembra 2023.  Po uvedenom termíne negarantujeme splnenie termínu dodávky časopisu v plnom rozsahu. Počas roka 2024 budeme prijímať príspevky na vydávanie a distribúciu priebežne.

 

Individuálni záujemcovia budú môcť vykonať objednávku časopisov vyplnený formulár v excel súbore (príloha č.2) na e-mail sekretariat@vcelari.sk

Prílohy:

  1. Formulár pre ZO SZV a KČ SZV
  2. Individuálne objednávky

Celé znenie obežníka: Obežník SZV č. 12/2023 – k vydávaniu a distribúcie časopisu Včelár 2024

 

Digitálny časopis Včelár 2024

Pre členov SZV cez ZO SZV a KČ SZV - 18,00 €

Individuálne objednávky (s DPH) - 23,00 €

Predsedovia alebo tajomníci ZO SZV, KČ SZV zašlú vyplnený formulár v excel súbore (príloha č.1) na e-mail sekretariat@vcelari.sk čo najskôr

Prílohy:

  1. Formulár pre ZO SZV a KČ SZV – digitálna verzia
  2. Individuálne objednávky – digitálna verzia

Celé znenie obežníka: Obežník SZV č. 17_2023 - k objednávaniu digitálneho časopisu Včelár

Zdieľať článok na sociálnych sieťach
Slovenský zväz včelárov je občianske združenie, ktoré združuje chovateľov a priateľov včiel.
16 127
Včelárov
249 915
včelstiev

Krajské regionálne zložky SZV

SEKRETARIÁT SZV
Telefón
0903 296 86502/65 42 14 60
Po – Pia 8:00 - 15:00
Svrčia 14, 842 08 Bratislava
Slovenský zväz včelárov | Copyright © 2007-2021 | www.vcelari.sk | Ochrana osobných údajov
byvisinility