SLOVENSKÝ
ZVÄZ VČELÁROV
15.05.2024
Slovenský Zväz Včelárov

Obežník SZV č. 6/2024 - Výzva MPRV SR

Vážení včelári, včelárky.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“), Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava v súlade so zákonom č. 277/2023 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dotáciách“)

v y z ý v a

chovateľov zvierat, ktorí nevykonávajú chov zvierat ako podnikateľskú činnosť podľa § 3 ods. 3 písm. k) zákona o dotáciách

k predloženiu Žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „ŽoPD“) v termíne od zverejnenia tejto výzvy do 30. júna 2024

na kompenzáciu strát na zvieratách, strát na zlikvidovaných zariadeniach používaných na chov zvierat a nákladov spojených s čistením a dezinfekciou infikovaných chovov, ktoré vznikli v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení podľa osobitného predpisu.

Výzva MPRV SR na stiahnutie tu:

vyzva_c_11143-2024_-_nepodnikatelia_-_straty_skody_chovatelov_zvierat

 Prílohy k žiadosti na dotáciu na stiahnutie tu:

priloha_1_ziadost_o_poskytnutie_dotacie

priloha_2_vyhlasenie_ziadatela_nepodnikatelia

priloha_3_ziadost_o_vyplatenie_dotacie_na_iny_bu

priloha_4_cennik_vcelstiev_a_pomocok_2020

priloha_4_cennik_vcelstiev_a_pomocok_2021

priloha_4_cennik_vcelstiev_a_pomocok_2022

priloha_4_cennik_vcelstiev_a_pomocok_2023

priloha_4_cennik_vcelstiev_a_pomocok_2024

 

 

Zdieľať článok na sociálnych sieťach
Súvisiace články
Slovenský zväz včelárov je občianske združenie, ktoré združuje chovateľov a priateľov včiel.
16 127
Včelárov
249 915
včelstiev

Krajské regionálne zložky SZV

SEKRETARIÁT SZV
Telefón
0903 296 86502/65 42 14 60
Po – Pia 8:00 - 15:00
Svrčia 14, 842 08 Bratislava
Slovenský zväz včelárov | Copyright © 2007-2021 | www.vcelari.sk | Ochrana osobných údajov
byvisinility