Obežníky

Určené: ZO SZV, VV SZV, ÚKRK, členom ZSV                                    Bratislava, 10.3.2010

Obežník č. 7/2010 Školenie administrátorov web stránok

 

Pôdohospodárskou platobnou agentúrou bolo ZSV doručené rozhodnutie o schválení podpory na podporný rok 2009/2010. Zasielame Vám prehľad finančnej čiastky, ktorá vám bola pridelená.

Obežník č. 5/2010 Ročný výkaz o včelárstve - nahlásenie

Obežník č. 4/2010 Objednávanie vzdelávacích DVD

Obežník č. 3/2010 Reklamácie objednávania časopisov

Národný program eradikácie moru včelieho plodu na rok 2010

Obežník č. 1/2010 Usmernenie k výročným členským schôdzam a konferenciám ZO SZV v roku 2010.

Príloha obežníka č. 1/2010:  ROKOVACÍ PORIADOK VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SZV

Všetky obežníky z roku 2009

Všetky obežníky z roku 2008

Otváracie hodiny

Sekretariát

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Pondelok 8:00 - 11:00

Utorok 8:00 - 11:00

Streda 8:00 - 11:00

Štvrtok 8:00 - 11:00

Piatok 8:00 - 11:00

Telefonický kontakt v prípade neprítomnosti:

+421 903 296865,

+421 (0) 2 693 07924

Pevná linka je k dispozícii v čase od 8:00 do 11:00 hod.

každý pracovný deň.

V čase od 11:00 do 15:30 sa prepína na odkazovač, v prípade zanechania Vášho tefonického kontaktu, Vás bude pracovník sekretariátu spätne kontaktovať.

V záujme zlepšenia poskytovaných služieb včelárom, môže byť hovor zaznamenávaný.

Kto je online

Momentálne online: 0 users a 0 guests.

Počet prístupov

 • Počítadlo stránky: 1,401,245
 • Unikátny návštevník: 25,043
 • Registrovaní užívatelia: 297
 • Neregistrovaní užívatelia: 0
 • Blokovaní užívatelia: 0
 • Publikovaný obsah: 434
 • Nepublikovaný obsah: 0
 • Od:2017-11-15 08:52:18
 • Návštevníci:
 • Dnes: 6
  Tento týždeň: 330
  Tento mesiac: 434
  Tento rok: 25754