Obežníky

Včelári nepodnikatelia si žiadajú dotáciu na opeľovaciu činnosť včiel na rok 2012 podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 25.októbra 2011 č.917/2011-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5.mája 2011 č.536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka prostredníctvom sekretariátu Združenia Slovenská včela, Svrčia 14, 842 08  Bratislava.

Prílohy:Obežník_č.12/2012_Opeľovacia-činnosť.doc (39 KB)

Príloha_A_Žiadosť_1.doc (45.5 KB)

Príloha_B_dotácia_1.xls (26.5 KB)

V snahe zmenšiť administratívne zaťaženie funkcionárov ZO SZV vytvorením informačného systému na spracovanie administratívnej agendy ZO SZV a sekretariátu SZV Vás žiadam o predloženie konštruktívnych návrhov a odporučenie skúsených funkcionárov, ktorí by sa zúčastnili pracovnej porady k tvorbe počítačového programu.

Príloha:Obežník č.11/2012-Informačný-systém.doc (126.5 KB)

Vzhľadom k blížiacim sa oslavám 80.výročia otvorenia Včelárskej paseky Kráľová pri Senci žiadam predsedov ZO SZV, aby podľa svojich možností zabezpečili brigádu na prípravách uvedenej oslavy.

Príloha: Obežník č.10/2012_Žiadosť-brigáda.doc (127 KB)

Žiadame Vás o zaslanie údajov o stratách alebo poškodení včelstiev v súvislosti s chemickým ošetrovaním poľnohospodárskych plodín, ktoré sa stali od marca 2008 až do súčasnosti.

Príloha:Obežník č.9/2012_Žiadosť-straty-včelstiev.doc (127 KB)

Slovenský zväz včelárov organizuje v dňoch 20.09.2012 až 23.09.2012 zájazd na Kongres APISLAVIE do Pszczelej Wole - (4-dňový autokarový zájazd).

Predbežné nástupné miesta budú v Bratislave, Lučenci a v Košiciach (v závislosti od záujmu). Do Poľska sa pôjde rôznymi trasami s rôznymi programami.

Príloha:Obežník č.8/2012 Zájazd_Poľsko.doc (132.5 KB)

Žiadame ZO SZV, aby všetky podklady zrealizovaných opatrení v období od 1.5.2012 do 31.7.2012, ktoré mali naplánované v podpornom roku 2011/2012 doručili na S-SZV najneskôr do 3.8.2012.

Pri nedodržaní termínu nebudú preplatené. Vo vlastnom záujme dodržiavajte pokyny Metodického postupu vydaného PPA pre p. r. 2011/2012 a používajte prílohy v ňom uvedené, Obežníka č. 3/2012, vrátane tohto obežníka.

Príloha:Obežník č.7/2012 Usmernenie-k-II-vyplatnemu-terminu.doc (53 KB)

Vzhľadom k tomu, že sa blíži termín výstavy Agrokomplex 2012, počas ktorého prebehne 7. ročník súťaže o najlepší slovenský med, medovníky, medovinu a peľ oznamujeme Vám podmienky súťaže v tomto obežníku.

Prílohy:Obežník č.6/2012.doc (140 KB)

Prihláška-na-AX-2012.xls (34.5 KB)

Číslo-ZO-SZV_0.xls (37.5 KB)

ZO SZV/OZ ZSV vyplní žiadosť o podporu na tlačive vydanom ZSV. V žiadosti si ZO SZV naplánuje podporu v rámci uvedených opatrení týkajúcich sa podporného roka 2012/2013 ( t.j. od 1.septembra 2012 až 31. augusta 2013). Uzávierka prijímania žiadostí Združením Slovenská včela je 10.júla 2012. Žiadame základné organizácie, aby pristupovali k vyplneniu žiadosti zodpovedne a naplánovali si všetky aktivity, ktoré budú v aktuálnom podpornom roku realizovať.

Prílohy:Obeznik č.5/2012.doc (34 KB)

Žiadosť o podporu 2012/2013.xls (125 KB)

Metodický postup pre poskytovanie pomoci na_vykonavanie opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktami na podporný rok 2012-2013.doc (1.3 MB)

Nariadenie vlády č.31_2011.pdf (117.02 KB)

Na 9. 6. 2012 zvolávam poradu predsedov ZO SZV a predsedov občianskych združení Združenia Slovenská včela v Dome kultúry v Liptovskom Hrádku so začiatkom o 10,00 hod. Porada je určená aj pre  funkcionárov SZV a ZSV, ktorí pripravujú podklady ku žiadostiam o vyplatenie podpory podľa NV 31/2011 v rámci jednotlivých ZO SZV a ostatných občianskych združení v rámci ZSV.

Príloha:Obežník_č. 4/2012 Porada funkcionarov SZV a ZSV v súvislosti s NV 31/2011 Z.z.doc (34.5 KB)

Pôdohospodárskou platobnou agentúrou bolo ZSV doručené rozhodnutie o schválení podpory na podporný rok 2011/2012. Na základe usmernenia MPRV SR a PPA pre podporný rok 2011/2012 zostáva v platnosti Nariadenie vlády SR č. 422/2007 Z. z. v znení n. p.

Príloha:Obežník č.3/2012 Usmernenie-k-ziadosti-o-vyplatenie-podpory-pre-podporny-rok 2011/2012.doc (163.5 KB)
Metodický_postup_na_podporný_rok_2011/2012.doc (995.5 KB)

Otváracie hodiny

Sekretariát

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Pondelok 8:00 - 11:00

Utorok 8:00 - 11:00

Streda 8:00 - 11:00

Štvrtok 8:00 - 11:00

Piatok 8:00 - 11:00

Telefonický kontakt v prípade neprítomnosti:

+421 903 296865,

+421 (0) 2 693 07924

Pevná linka je k dispozícii v čase od 8:00 do 11:00 hod.

každý pracovný deň.

V čase od 11:00 do 15:30 sa prepína na odkazovač, v prípade zanechania Vášho tefonického kontaktu, Vás bude pracovník sekretariátu spätne kontaktovať.

V záujme zlepšenia poskytovaných služieb včelárom, môže byť hovor zaznamenávaný.

Kto je online

Momentálne online: 0 users a 0 guests.

Počet prístupov

 • Počítadlo stránky: 1,401,245
 • Unikátny návštevník: 25,043
 • Registrovaní užívatelia: 297
 • Neregistrovaní užívatelia: 0
 • Blokovaní užívatelia: 0
 • Publikovaný obsah: 434
 • Nepublikovaný obsah: 0
 • Od:2017-11-15 08:52:18
 • Návštevníci:
 • Dnes: 6
  Tento týždeň: 330
  Tento mesiac: 434
  Tento rok: 25754