Obežníky

Vzhľadom k veľkému počtu chýb pri zasielaní formulárov - „Hlásenie chovateľa včiel,“ Vás žiadam o predloženie písomných vyjadrení od jednotlivých asistentov úradného veterinárneho lekára (kontrolných osôb), ktorý nezodpovedne pristúpili k plneniu úloh vyplývajúcich z vyhlášky č. 82/2008 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21.2.2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii včelstiev do 24.9.2012.

V prípade, že neodôvodnia svoje chyby ťažkosťami alebo problémami zvláštneho zreteľa hodné nebude im vyplatený príspevok v zmysle Nariadenia vlády č. 422/2007 § 3 ods. 1 písm. c/.

Prílohy:Obežník č.16 - 2012.doc (31 KB)

SPRÁVA_Chybovosť-hláseni-CRV-2012.pdf (39.81 KB)

Posledná možnosť prihlásiť sa na zájazd na Kongres Apislavie 2012 v Pszczela Wola blízko Lublinu v dňoch 20.09.2012 (štvrtok) až 23.09.2012 (nedeľa).

Príloha:Obežník č.15/2012_Zájazd_Poľsko.doc (134 KB)

V dňoch 20.09.2012 až 23.09.2012 organizuje SZV zájazd na Kongres Apislavie 2012 v Pszczela Wola blízko Lublinu.

Príloha:Obežník č.14/2012 Zájazd_Poľsko.doc (133.5 KB)

 

Medzinárodná súťaž medu a včelárstva bude organizovaná v rámci kongresu Apislavia 2012. Súťaž je verejná akcia otvorená pre všetkých včelárov a včelárske firmy z členských krajín Apislavie.

Príloha:Obežník č.13/2012_Súťaž-Apislavia-Polsko.doc (172.5 KB)

Včelári nepodnikatelia si žiadajú dotáciu na opeľovaciu činnosť včiel na rok 2012 podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 25.októbra 2011 č.917/2011-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5.mája 2011 č.536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka prostredníctvom sekretariátu Združenia Slovenská včela, Svrčia 14, 842 08  Bratislava.

Prílohy:Obežník_č.12/2012_Opeľovacia-činnosť.doc (39 KB)

Príloha_A_Žiadosť_1.doc (45.5 KB)

Príloha_B_dotácia_1.xls (26.5 KB)

V snahe zmenšiť administratívne zaťaženie funkcionárov ZO SZV vytvorením informačného systému na spracovanie administratívnej agendy ZO SZV a sekretariátu SZV Vás žiadam o predloženie konštruktívnych návrhov a odporučenie skúsených funkcionárov, ktorí by sa zúčastnili pracovnej porady k tvorbe počítačového programu.

Príloha:Obežník č.11/2012-Informačný-systém.doc (126.5 KB)

Vzhľadom k blížiacim sa oslavám 80.výročia otvorenia Včelárskej paseky Kráľová pri Senci žiadam predsedov ZO SZV, aby podľa svojich možností zabezpečili brigádu na prípravách uvedenej oslavy.

Príloha: Obežník č.10/2012_Žiadosť-brigáda.doc (127 KB)

Žiadame Vás o zaslanie údajov o stratách alebo poškodení včelstiev v súvislosti s chemickým ošetrovaním poľnohospodárskych plodín, ktoré sa stali od marca 2008 až do súčasnosti.

Príloha:Obežník č.9/2012_Žiadosť-straty-včelstiev.doc (127 KB)

Slovenský zväz včelárov organizuje v dňoch 20.09.2012 až 23.09.2012 zájazd na Kongres APISLAVIE do Pszczelej Wole - (4-dňový autokarový zájazd).

Predbežné nástupné miesta budú v Bratislave, Lučenci a v Košiciach (v závislosti od záujmu). Do Poľska sa pôjde rôznymi trasami s rôznymi programami.

Príloha:Obežník č.8/2012 Zájazd_Poľsko.doc (132.5 KB)

Žiadame ZO SZV, aby všetky podklady zrealizovaných opatrení v období od 1.5.2012 do 31.7.2012, ktoré mali naplánované v podpornom roku 2011/2012 doručili na S-SZV najneskôr do 3.8.2012.

Pri nedodržaní termínu nebudú preplatené. Vo vlastnom záujme dodržiavajte pokyny Metodického postupu vydaného PPA pre p. r. 2011/2012 a používajte prílohy v ňom uvedené, Obežníka č. 3/2012, vrátane tohto obežníka.

Príloha:Obežník č.7/2012 Usmernenie-k-II-vyplatnemu-terminu.doc (53 KB)

Otváracie hodiny

Sekretariát

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Pondelok 8:00 - 11:00

Utorok 8:00 - 11:00

Streda 8:00 - 11:00

Štvrtok 8:00 - 11:00

Piatok 8:00 - 11:00

Telefonický kontakt v prípade neprítomnosti:

+421 903 296865,

+421 (0) 2 693 07924

Pevná linka je k dispozícii v čase od 8:00 do 11:00 hod.

každý pracovný deň.

V čase od 11:00 do 15:30 sa prepína na odkazovač, v prípade zanechania Vášho tefonického kontaktu, Vás bude pracovník sekretariátu spätne kontaktovať.

V záujme zlepšenia poskytovaných služieb včelárom, môže byť hovor zaznamenávaný.

Kto je online

Momentálne online: 0 users a 0 guests.

Počet prístupov

 • Počítadlo stránky: 1,405,979
 • Unikátny návštevník: 25,043
 • Registrovaní užívatelia: 297
 • Neregistrovaní užívatelia: 0
 • Blokovaní užívatelia: 0
 • Publikovaný obsah: 434
 • Nepublikovaný obsah: 0
 • Od:2018-04-18 22:58:23
 • Návštevníci:
 • Dnes: 91
  Tento týždeň: 437
  Tento mesiac: 902
  Tento rok: 2714